Mannen die hardlopen

Leven na de ingreep voor etalage-benen

Etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden)

Een succesvolle behandeling van etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden - PAV) kan uw pijn en andere symptomen verlichten. Uw hersteltijd en wat u weer kan en mag doen, hangen af van het soort behandeling dat u heeft gehad. Na minder-ingrijpende (minimaal-invasieve) procedures zoals dotteren en het plaatsen van een stent zult u snel weer uw normale bezigheden op kunnen pakken.

Periode na de ingreep

Wat u ervaart meteen na de behandeling, is afhankelijk van het soort behandeling dat u heeft gekregen. Dotteren en het plaatsen van een stent zijn minder-ingrijpende (minimaal-invasieve) ingrepen waarvoor u wellicht minder lang in het ziekenhuis hoeft te blijven.

Meer: Ingreep - wat kunt u verwachten


Herstel

Na dotteren of het plaatsen van een stent kunt u zich na ongeveer een week beter gaan voelen.


Signalen waar u op moet letten

Als de inbrengplaats van de katheter gaat bloeden, moet u gaan liggen, druk uitoefenen op de plek waar de katheter was ingebracht, en uw arts bellen. Ook als u kleurveranderingen opmerkt of pijn of warmte voelt op deze plek, moet u dat aan uw arts melden.


Normale bezigheden weer oppakken

De tijd dat het duurt voordat u uw normale bezigheden weer kunt oppakken is afhankelijk van uw behandeling.

Na dotteren of het plaatsen van een stent kunnen de meeste mensen na ongeveer een week weer gaan werken en hun normale dagelijkse bezigheden weer oppakken. Mensen die zwaar lichamelijk werk verrichten, zullen iets langer moeten wachten. Raadpleeg uw arts voordat u inspannende werkzaamheden verricht. Net als alle medische ingrepen brengt ook deze ingrepen risico's met zich mee.

Voor patiënten die gedotterd zijn of een stent hebben gekregen, kan het lastig zijn hun dagelijkse leven meteen weer op te pakken. Het herstel wordt makkelijker als er gezinsleden, familie en/of vrienden in de buurt zijn om te helpen.


Dagelijks leven

Bij veel mensen verbetert de behandeling van etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden) de bloedstroom door de geblokkeerde slagader(s). Hierdoor zou u minder pijn in uw benen moeten hebben en beter moeten kunnen bewegen/sporten.

Hoewel dotteren (ballonangioplastiek), het plaatsen van stents en andere ingrepen de slagaders weer kunnen openen en open houden, heeft u nog steeds een slagaderaandoening (atherosclerose), en deze behandelingen vormen geen genezing van uw etalagebenen. De beste manier om een goed resultaat te behouden na uw ingreep, is om een gezonde leefstijl voor uw hart en bloedvaten te gaan aannemen.

Neem uw geneesmiddelen in volgens de instructies van uw arts. Volg een dieet dat goed is voor hart en bloedvaten, probeer te stoppen met roken en ga meer bewegen/sporten. Ga regelmatig op controle bij uw arts.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.