Mannen die hardlopen

Behandeld worden met minder-ingrijpende therapieën

Etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden)

Elk jaar worden miljoenen mensen wereldwijd behandeld voor etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden - PAV). Doordat hiervoor minder-ingrijpende (minimaal-invasieve) ingrepen zoals dotteren (ballonangioplastiek) en/of het plaatsen van een stent worden gebruikt, hoeft u mogelijk maar één nacht in het ziekenhuis te blijven. Dit betekent dat u uw normale bezigheden eerder weer kunt oppakken.

Voor welke behandeling komt u in aanmerking?

U kunt veel doen om etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden) onder controle te houden, bijvoorbeeld medicatie innemen, uw dieet of eetgewoonten aanpassen en uw leefstijl veranderen. Wanneer deze veranderingen onvoldoende zijn, kan uw arts dotteren (ballonangioplastiek) of het plaatsen van een stent aanraden. Dit zijn twee van de meest gebruikte minimaal-invasieve behandelingsopties.

Dit zijn enkele factoren die kunnen helpen om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een van deze behandelingsopties:

  • uw leeftijd, algehele gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis;
  • uw hart- en vaataandoening;
  • de conditie van de slagaders in uw bekken en benen;
  • de plaats van de verstopte slagader;
  • hoe makkelijk de blokkade kan worden bereikt via dotteren;
  • de mate en ernst van de verstopping in de slagader;
  • de resultaten van een reeks tests en onderzoeken.

Onder bepaalde omstandigheden, als uw hart zwak is of als u andere ziektes heeft die van invloed zijn op uw gezondheid ‒ zoals diabetes of andere aandoeningen ‒ kan uw arts een andere behandeling aanraden. Uw arts zal zich een beeld vormen van uw gezondheidstoestand en de beste behandelingsoptie aanbevelen.

Meer: Dotteren met geneesmiddel-gecoate ballon
Meer: Dotteren met gewone ballon
Meer: Stent plaatsen


Uw medisch team

Als u in aanmerking komt voor behandeling van uw etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden), is er een arts betrokken bij elk stadium van de ingreep. Afhankelijk van de gekozen behandeling kan het medisch team bestaan uit vaatchirurgen, interventieradiologen, anesthesisten, nurse practioners en andere specialisten, indien nodig.

Meer: Uw medisch team


Ingreep: wat kunt u verwachten

Nadat een arts een verstopping in de slagaders van uw onderste ledematen heeft ontdekt, heeft u de tijd en mogelijkheid om u te verdiepen in de ingreep, in wat u kunt verwachten en hoe u zich kunt voorbereiden. Neem de tijd om meer te weten te komen over de beschikbare behandelingsopties, zodat u al enigszins bekend bent met wat er gaat gebeuren voordat uw arts u uitleg geeft over de ingreep.

Meer: Ingreep - wat kunt u verwachten

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.