Mannen die hardlopen

Stent plaatsen

Etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden)

Mogelijk adviseert uw arts het plaatsen van een stent om uw verstopte slagader weer te openen. Een stent is een klein, ontplooibaar buisje met een gaasachtige structuur, dat de slagader ondersteunt en helpt om deze open te houden.

Voor het implanteren van een stent is geen grote operatie (open chirurgie) nodig. De arts brengt een katheter in via een slagader in uw arm of been, op dezelfde wijze als bij de dotterprocedure (ballonangioplastiek). Met een speciaal ontworpen katheter wordt de stent naar het vernauwde gebied in de slagader gebracht. De stent wordt ontplooid, waardoor de plaque tegen de slagaderwand wordt gedrukt en de slagader wordt opengehouden door de gaasachtige structuur van de stent. De katheter die gebruikt werd om de stent te plaatsen, wordt vervolgens verwijderd, maar de stent blijft permanent in uw slagader zitten om een goede bloedstroom te behouden.

Voordelen:

  • De stent houdt de slagader open waardoor de bloedstroom verbetert.
  • Tijdens de ingreep bent u wakker, er is geen algehele narcose nodig.
  • Het verblijf in het ziekenhuis duurt doorgaans kort.
  • U kunt uw normale activiteiten waarschijnlijk snel weer oppakken.

Risico's:

  • De stent kan bedekt raken met weefsel waardoor er minder of geen bloedstroom meer is naar het gebied.
  • De inbrengplaats kan gaan bloeden of geïnfecteerd raken.
  • De slagader kan opnieuw verstopt raken (restenose).
  • De stent kan een gaatje maken in de slagader (slagaderperforatie).

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.