Mannen die hardlopen

Dotteren met geneesmiddel-gecoate ballon

Etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden)

Dotteren met een geneesmiddel-gecoate ballon (drug-coated balloon) lijkt op de gewone dotterprocedure, alleen is er een speciale geneesmiddelencoating op de ballon aangebracht die een snelle weefselgroei tegengaat, en een hulpstof die helpt bij de geneesmiddeloverdracht, om restenose te voorkomen. Restenose is het opnieuw dichtslibben van een bloedvat op een plek die al eerder was behandeld. Het gebruik van een geneesmiddel-gecoate ballon vermindert de kans op celdeling en restenose en het terugkeren van een blokkade na de behandeling.

Dotteren met een geneesmiddel-gecoate ballon wordt uitgevoerd in een hartkatheterisatiekamer (of cathlab). De arts injecteert een speciale contrastvloeistof via een lange, dunne buis - een katheter - in uw bloedbaan. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat de arts uw slagaders op een röntgenmonitor kan zien. Er wordt een instrument met een kleine ballon aan het uiteinde ervan ingebracht via een slagader in uw been en opgevoerd door de slagaders totdat het vernauwde gebied is bereikt. De ballon wordt opgeblazen en daardoor wordt de plaque tegen de slagaderwand gedrukt; de opening in de slagader wordt hiermee verwijd waardoor het bloed weer kan stromen. De ballon wordt vervolgens leeggelaten en uit het lichaam verwijderd.

Hierna wordt er een nieuwe - geneesmiddel-gecoate - ballon ingebracht via hetzelfde bloedvat in uw been en opgevoerd door de slagaders naar het eerder behandelde, vernauwde gebied. De ballon wordt vervolgens opgeblazen, wat ervoor zorgt dat het geneesmiddel dat zich op het ballonoppervlak bevindt, wordt aangebracht op de slagaderwand en het omringende weefsel. Na een bepaalde tijd laat de arts de lucht uit de ballon ontsnappen en verwijdert hij/zij de ballon uit uw lichaam. Vervolgens zal de arts beoordelen of er verdere behandeling nodig is om een goede bloedstroom te behouden in het behandelde gebied.

Voordelen:

  • De vernauwing in de slagader kan worden verminderd, waardoor de bloedstroom verbetert.
  • Grote complicaties komen niet vaak voor.
  • Kort na de ingreep kunt u uw normale activiteiten waarschijnlijk weer snel oppakken.
  • De ingreep wordt normaal gesproken onder plaatselijke verdoving uitgevoerd, hetgeen minder risico's met zich meebrengt dan een volledige narcose.
  • Grotere veiligheid en effectiviteit vergeleken met een gewone dotterprocedure.*

*IN.PACT SFA-studie; gegevens beschikbaar bij Medtronic, Inc.

Risico's:

  • De inbrengplaats kan gaan bloeden of geïnfecteerd raken.
  • De ballon kan de slagaderwand doen scheuren (slagaderdissectie).
  • De ballon kan een gaatje maken in de slagader (slagaderperforatie).
  • De slagader kan opnieuw verstopt raken (restenose).

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.