Echtpaar op het strand

Hartklep-vervanging via grotere operatie – wat kan ik verwachten

Hartklepaandoening

In de meeste gevallen wordt een hartklep vervangen via een openhartoperatie. Dat betekent dat de chirurg uw borstkas en hart opent om de aangetaste klep te verwijderen. Vervolgens wordt de nieuwe kunstklep (klepprothese) op zijn plaats vastgenaaid. In sommige gevallen kan de klep worden vervangen zonder de borstkas te openen (minimaal-invasief). Bij een minimaal-invasieve operatie wordt de aangetaste klep vervangen via een kleine snee in het borstbeen of onder uw rechterborstspier.

Vóór de ingreep

Hoe lang de operatie duurt, is afhankelijk van hoe erg de hartklep is aangetast. Uw arts zal dit voor de operatie met u bespreken.

Om een beter beeld van de ingreep te krijgen, vraag uw behandelend arts naar de details.

Tijdens de ingreep

Tijdens de operatie opent de chirurg de borstkas om bij uw hart en de aangetaste klep te kunnen. Tijdens de operatie slaapt u en voelt u geen pijn.

Tijdens de meeste ingrepen wordt uw hart tijdelijk stilgelegd en wordt u op een hart-longmachine aangesloten die uw ademhaling en bloedcirculatie overneemt. Er zijn ook ingrepen die worden uitgevoerd terwijl het hart nog klopt. Uw chirurg bepaalt welke ingreep het beste past bij uw specifieke aandoening.

Ingrepen waarbij de chirurg toegang heeft tot de aangetaste hartklep via een kleine snee in het borstbeen (sternum) of onder de rechterborstspier in uw borst, worden minimaal-invasieve ingrepen genoemd.

Een minimaal-invasieve techniek kan ook een optie zijn voor u. Met de huidige verbeterde en uitgebreide technische mogelijkheden gebruiken steeds meer hartchirurgen minimaal-invasieve ingrepen om hartkleppen te repareren.

Na een operatie met deze methode heeft u over het algemeen minder littekens en pijn en zal de hersteltijd korter zijn. U bepaalt samen met uw arts of deze methode in uw geval kan worden toegepast.

Voor de vervanging van een hartklep gebruikt de chirurg een van de drie incisies die in de afbeelding worden getoond.

Voor de vervanging van een hartklep gebruikt de chirurg een van de drie incisies die in de afbeelding worden getoond.
Bij minimaal-invasieve procedures wordt gebruik gemaakt van een kleinere snee ('mini'-incisie) in het borstbeen (sternum) of onder de borstspier in uw borst om toegang te krijgen tot de hartklep.

Na de ingreep

Wanneer uw hartklep is vervangen en de operatie is voltooid, wordt uw hart weer op gang gebracht en worden alle incisies gesloten.

Na de operatie verblijft u enige tijd op de intensive care (IC) waar u goed in de gaten wordt gehouden om ervoor te zorgen dat er geen complicaties optreden. Vervolgens wordt u naar een andere kamer overgebracht waar uw familie en vrienden op bezoek kunnen komen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.