lachend ouder echtpaar

Voordelen en risico's – Hartklep-reparatie

Hartklepaandoening

Voordelen

De meeste patiënten voelen de resultaten van de hartklep-reparatie onmiddellijk. Anderen merken gedurende enkele weken na hun operatie een geleidelijke verbetering. Uw arts zal u helpen om uw vooruitgang te evalueren en zal u programma's en activiteiten aanraden om te helpen uw kracht en energie weer op te bouwen.

Risico's

Er zijn enkele risico's verbonden aan dit soort ingrepen. De risico's zijn onder andere:

  • vorming van bloedstolsels op of rond de klep (stolsels kunnen losraken en in de bloedstroom terechtkomen - trombo-embolie of trombose);
  • beschadiging van rode bloedcellen (hemolyse);
  • een probleem met de ring waardoor de opening van de klep vernauwd wordt (stenose);
  • kleine hoeveelheden bloed lekken door de opening van de klep nadat deze zich heeft gesloten;
  • afwijkend hartritme (aritmie);
  • ontsteking van de binnenzijde van het hart (endocarditis);
  • bloedingen of hemorragie door antistollingsmedicatie (anticoagulantia).

Deze lijst met risico's is niet volledig. Praat met uw arts om meer te weten te komen over de voordelen en risico's van een hartklep-reparatie.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.