Patient golfing

Profile 3D-ring Hartklep-reparatie

Hartklepaandoening

Profile 3D-annuloplastieksysteem

Overzicht

Wanneer een mitraalklep door ziekte aangetast raakt, verliest hij zijn natuurlijke vorm. Hierdoor sluit de klep niet meer goed. Het Profile 3D®-annuloplastieksysteem bestaat uit stugge ringen; deze kunnen gebruikt worden om de annulus (opening) van de mitraalklep te repareren waardoor de klep zijn natuurlijke vorm weer terugkrijgt.

Belangrijkste kenmerken

Herstel van de natuurlijke vorm
Een normale mitraalklep heeft de vorm van een zadel. De Profile 3D-annuloplastiekring heeft ook een zadelvorm net als de annulus (opening) van de mitraalklep.

Ontwerp van de ringen
De Profile 3D-annuloplastiekringen zijn stug. De ringen zijn zo ontworpen dat ze de natuurlijk vorm van de mitraalklep-annulus herstellen.

Plaatsing

Een Profile 3D-annuloplastiekring wordt rond de annulus (opening) van de mitraalklep in het hart bevestigd.

Grootte

Het product is niet op ware grootte afgebeeld. Er zijn mogelijk andere afmetingen beschikbaar. De getoonde ring is een ring van 34 mm.

Hoogte: 20,5 mm
Diameter: 40,5 mm

Profile 3D®-annuloplastieksysteem

De Profile 3D-ring kan worden gebruikt om uw eigen hartklep te repareren wanneer deze aangetast of verzwakt is door ouderdom. (Een annuloplastiek-ring wordt gemaakt van duurzame kunstmatige materialen.)

De Profile 3D-ring mag niet worden gebruikt bij patiënten met  zwaar verkalkte hartkleppen, teruggetrokken klepbladen met ernstig beperkte mobiliteit en/of actieve bacteriële endocarditis (ontsteking van de binnenzijde van het hart veroorzaakt door een bacterie).

Risico's verbonden aan hartklep-reparatieprocedures omvatten onder andere :

  • vorming van bloedstolsels op of rond de klep (stolsels kunnen losraken en in de bloedstroom terechtkomen - trombo-embolie of trombose);
  • beschadiging van rode bloedcellen (hemolyse);
  • een probleem met de ring waardoor de opening van de klep vernauwd wordt (stenose);
  • kleine hoeveelheden bloed lekken door de opening van de klep nadat deze zich heeft gesloten;
  • afwijkend hartritme (aritmie);
  • ontsteking van de binnenzijde van het hart (endocarditis);
  • bloedingen of hemorragie door antistollingsmedicatie (anticoagulantia).

Deze lijst met risico's is niet volledig. Praat met uw arts om meer te weten te komen over hartklep-reparatie.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.