Voordelen en risico's – hartklep-vervanging via katheter

Hartklepaandoening

Vervanging van een hartklep met behulp van een katheter (nieuwe klep in de beschadigde eigen hartklep via de bloedbaan) vindt plaats zonder dat de borstkas hoeft te worden geopend en het hart hoeft te worden stilgelegd; deze methode is dus veel minder ingrijpend (minimaal invasief) dan een grote openhartoperatie. Toch kunnen risico's en complicaties niet volledig worden uitgesloten. Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer u symptomen opmerkt die op complicaties kunnen wijzen.

Voordelen

Voor de ingreep hoeft u niet altijd onder volledige narcose te worden gebracht. In bepaalde gevallen wordt de procedure uitgevoerd onder lokale verdoving. Na de ingreep, die doorgaans enkele uren duurt, wordt u naar de uitslaapkamer overgebracht. Normaal gesproken hoeft u na de ingreep niet op de intensive care te verblijven en kunt u het ziekenhuis binnen twee dagen verlaten.

CoreValve Evolut R- of PRO-transkatheter-aortaklep

De meeste patiënten die een CoreValve® Evolut® R- of PRO-hartklep krijgen, ervaren onmiddellijk een verlichting van hun symptomen. In verschillende studies is aangetoond dat 80% van de patiënten na de procedure verbetering van de symptomen meldt (met minimaal één NYHA-hartinsufficiëntieklasse).1 Patiënten meldden bovendien een aanzienlijke verbetering in de criteria van kwaliteit van leven2, zoals:

  • Vitaliteit
  • Emotioneel welzijn
  • Sociale activiteiten
  • Lichamelijke activiteiten
  • Lichaamspijn

Melody-transkatheter-pulmonaalklep

De Melody®-transkatheter-hartklep kan al op jonge leeftijd worden gebruikt en zo – zonder de vaak met een openhartoperatie gepaard gaande complicaties – tot een beter behandelingsresultaat leiden.3 Bovendien kan de minimaal-invasieve transkathetertechiek eraan bijdragen dat de duur van het verblijf op de intensive care na de operatie korter is en dat de risico's op bloedingen die vaak bij dit soort vervolgoperaties optreden, worden verminderd.4

Risico's

Transkatheter-aortaklep

Zoals bij elke hartkatheterisatieprocedure kunnen bepaalde complicaties en risico's optreden. Deze worden zorgvuldig afgewogen door uw arts.

Praat met uw arts voor meer informatie over de voordelen en risico's van het inbrengen van een nieuw aortaklep via de lies (TAVI).

Transkatheter-pulmonaalklep

De implantatie van een transkatheter-hartklep als vervanging voor de pulmonalisklep is niet altijd geschikt voor alle patiënten met een aangeboren pulmonaalklepafwijking.

Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Tijdens de voorbespreking met de arts wordt dit uitvoerig besproken.

Bij het inbrengen van een transkatheter-pulmonaalklep gaat het om een tijdelijke oplossing. Met de implantatie van een hartklep met behulp van een katheter via de lies (transkathetertechnologie) kan het aantal operaties dat een patiënt gedurende zijn/haar leven moet ondergaan, worden verminderd. Door de normale groei en ontwikkeling van het lichaam verandert de structuur en afmeting van het hart waardoor meerdere ingrepen nodig kunnen zijn. De arts geeft u graag informatie over de verdere behandeling.

Referenties

1

Gegevens beschikbaar bij Medtronic, Inc.

2

Ussia, et al. European Heart Journal. 2009:30:1790-1796

3

Coats L et al., The potential impact of percutaneous valve stent implantation on right ventricular right flow tract re-intervention. European Journal of Cardiothoracic Surgery. 2005; 27:536-543.

4

Khambadkone S., Bonhoeffer P.,Non-Surgical Pulmonary Valve Replacement: Why, When and How? Catheterisation and Cardiovascular Interventions. 2004;62:401-408.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.