lachend ouder echtpaar

Wie komt er in aanmerking voor klepvervanging met behulp van katheter?

Hartklepaandoening

Transkatheter-aortaklep

Implantatie van een transkatheter-aortaklep via een katheter kan geschikt voor u zijn als bij u de diagnose ernstige aortaklepstenose is gesteld, maar uw arts bepaald heeft dat u niet in aanmerking komt voor een vervanging van de hartklep door middel van een openhartoperatie of dat dit geen voordeel voor u oplevert ten opzichte van hartklepvervanging met behulp van een katheter.

Deze procedure is niet voor iedereen geschikt. Uw arts kan u helpen bepalen of dit de juiste keuze voor u is.

Transkatheter-pulmonaalklep

Om vast te stellen of u/uw kind in aanmerking komt voor een vervanging van de pulmonaalklep met behulp van de minder-ingrijpende transkathetertechnologie, zijn verschillende vooronderzoeken nodig.

In de voorbespreking met de arts wordt bepaald in hoeverre aan alle voorwaarden is voldaan. De implantatie van een transkatheter-hartklep als vervanging van de pulmonaalklep is niet altijd geschikt voor alle patiënten met een aangeboren pulmonaalklepafwijking.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.