lachend ouder echtpaar

Uw medisch team

Hartklepaandoening

Een hartklepoperatie is een ingreep waarvoor een team van ervaren en betrokken zorgprofessionals nodig is. Afhankelijk van uw aandoening zal het team bestaan uit de volgende mensen:

  • Hart- of cardiochirurg – Dit is de arts die het hart opent, de hartklep-reparatie of
    -vervanging uitvoert en het hart sluit na afronding van de operatie. De hartchirurg is de zorgprofessional naar wie uw cardioloog of andere arts u heeft doorverwezen nadat hij of zij een vermoeden had dat u een hartklepaandoening had.
  • Medeoperateur – Terwijl de hartchirurg zich concentreert op de reparatie of vervanging van uw hartklep, zorgt de medeoperateur voor andere medische of chirurgische behoeften die kunnen ontstaan in andere delen van uw lichaam. De medeoperateur kan een andere chirurg zijn, een arts-assistent chirurgie, een assistent-arts of een speciaal daarvoor opgeleide zorgverlener.
  • Interventiecardioloog – Sommige hartklep-ingrepen kunnen worden uitgevoerd zonder de borstkas te openen en het hart stil te leggen. In zo'n geval werkt de interventiecardioloog samen met de chirurg om uw defecte hartklep te repareren of vervangen via een dunne buis (katheter) die door een slagader wordt ingebracht.
  • Anesthesist – Tijdens de operatie moet u onder narcose worden gebracht. De anesthesist gebruikt diverse geneesmiddelen om ervoor te zorgen dat u gedurende de operatie blijft slapen. Wanneer de operatie is voltooid, brengt de anesthesist u weer rustig bij bewustzijn.
  • Perfusionist – Bij sommige hartklepoperaties is het noodzakelijk dat uw hart stil wordt gelegd. De perfusionist regelt de hart-longmachine die het bloed door uw lichaam blijft laten stromen terwijl uw hart in rust is. Wanneer de operatie afgerond is werken de perfusionist en de chirurg samen om het hart weer op gang te krijgen.
  • OK-verpleegkundigen – De hartchirurg wordt geassisteerd door een team van verpleegkundigen dat zeer goed bekend is met hartklepoperaties.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.