Vrouw met bril

Behandelings-opties voor aandrang-incontinentie

Aandrangincontinentie (urge-incontinentie)

Als u last heeft van het overactieveblaassyndroom (OAB) dan kan dat gepaard gaan met aandrangincontinentie (of urge-incontinentie). Hiervoor zijn meerdere behandelingsopties. Het kan nodig zijn dat u een reeks van behandelingen moet uitproberen voordat u iets vindt dat werkt voor u. Als gedragstraining en medicijnen niet werken voor u, praat dan met uw arts of sacrale neuromodulatie (SNM) u misschien kan helpen bij het verminderen van uw symptomen van aandrangincontinentie.

Incontinentiemateriaal

In veel gevallen zult u bij ongewild verlies van urine (tijdelijk) absorberend incontinentiemateriaal gaan gebruiken. In al die producten zitten absorberende korreltjes die ervoor zorgen dat urine goed opgenomen wordt en niet ontsnapt. Ook voorkomen die korreltjes dat er nare geurtjes ontstaan en dat er ongewenste bacteriën kunnen groeien.


Gedragstraining

Sommige mensen kunnen hun symptomen van aandrangincontinentie al aanzienlijk verminderen door een gezondere leefstijl aan te houden, hun dieet en vochtinname aan te passen en/of technieken als blaastraining, bekkenbodemoefeningen en andere fysieke oefeningen toe te passen.

Meer: Mijnbekkenbodem.nl


Bekkenfysiotherapie

Een bekkenbodemfysiotherapeut richt zich op het voorkomen en behandelen van klachten in het gebied van de buik, lage rug, bekken en bekkenbodem. Met inwendig vaginaal of anaal onderzoek worden onder andere de spierkracht en spierspanning van de bekkenbodemspieren beoordeeld. Bij sommige mensen met urge-incontinentie kunnen blaastraining, training van de bekkenbodemspieren en biofeedback helpen om de sluitspieren te versterken.

Vind een bekkenfysiotherapeut in uw omgeving


Medicijnen

Uw arts kan u medicijnen voorschrijven om de symptomen van uw aandrangincontinentie (urge-incontinentie) onder controle te krijgen. Medicijnen voor aandrangincontinentie richten zich op de spieren die bij de blaasfunctie betrokken zijn.


Injectie met botulinetoxine

Het injecteren van botulinetoxine in de blaaswand kan uw gevoel van urgentie verminderen doordat voorkomen wordt dat de zenuwen die de blaas controleren, 'communiceren' met de blaasspieren. Het effect is tijdelijk en er kunnen meerdere procedures nodig zijn.


PTNS-behandeling

PTNS is de afkorting van 'Posterior Tibial Nerve Stimulation' en is een niet-medicamenteuze behandeling bij aandrangincontinentie (urge-incontinentie) waarbij de enkelzenuw wordt gestimuleerd. PTNS is een andere behandeling dan sacrale neuromodulatie (SNM) en als de PTNS-behandeling niet helpt kan de SNM-behandeling eventueel wel helpen tegen uw klachten en andersom.


TENS-behandeling

TENS is de afkorting van 'Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Met een TENS-apparaat wordt op bepaalde plaatsen via elektroden op de huid elektrische stroompjes toegediend, waardoor de klachten van een niet of moeilijk beheersbare aandrang om te plassen kunnen verbeteren. TENS is een andere behandeling dan sacrale neuromodulatie (SNM) en als de TENS-behandeling niet helpt kan de SNM-behandeling eventueel wel helpen tegen uw klachten en andersom.


Sacrale neurostimulatie (SNM)

Sacrale neurostimulatie of neuromodulatie (of InterStim®-therapie) maakt gebruik van een neurostimulator die lichte elektrische pulsjes afgeeft om de zenuwen die de blaas en blaasspieren controleren, te reguleren. De neurostimulatie helpt de hersenen en de zenuwen om te communiceren, waardoor u de controle over uw blaasfunctie kunt terugkrijgen. Het kan een mogelijke behandeling voor uw aandrangincontinentie zijn.

Meer


Operatie

Afhankelijk van de aard van uw blaascontroleproblemen kunnen de chirurgische opties variëren van een eenvoudige, poliklinische ingreep tot een ingrijpende operatie waarvoor een ziekenhuisopname nodig is.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.