Vrouw met bril

Implantatie van InterStim-systeem sacrale neurostimulatie (SNM-therapie)

Blaas- en/of darmcontroleproblemen

Als u lijdt aan symptomen van ontlastingsverlies, overactieve blaas (OAB), aandrang- of urge-incontinentie of urineretentie dan bent u niet de enige. Er zijn honderden miljoenen mensen wereldwijd die last hebben van blaas- of darmcontroleproblemen. Sacrale neurostimulatie (sacrale neuromodulatie of SNM-therapie) kan een mogelijke behandelingsoptie voor uw symptomen zijn.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Sommige mensen vinden voor hun blaas- of darmcontroleproblemen geen baat bij standaardbehandelingen. Anderen hebben te veel last van de bijwerkingen van medicatie, of zijn huiverig voor niet-omkeerbare behandelingsopties. Bent u een van hen, dan kunt u met behulp van een proefbehandeling uitzoeken of sacrale neurostimulatie (SNM-therapie) een oplossing kan bieden voor uw blaas- of darmklachten.

Meer

Wat gebeurt er bij de ingreep?

Via een proefbehandeling kan worden vastgesteld of u baat heeft bij sacrale neurostimulatie (SNM-therapie). Zijn de resultaten van de proefbehandeling bevredigend, dan kunt u met de arts bespreken wat u kunt verwachten van behandeling met een definitief neurostimulatiesysteem.

Meer

Vragen en antwoorden over proefbehandeling

We geven antwoord op veelgestelde vragen over de proefbehandeling met sacrale neurostimulatie (SNM-therapie) en het plaatsen van het definitieve systeem.

Meer


U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.