Vrouw met bril

Wie komt er in aanmerking voor sacrale neurostimulatie (SNM)?

Blaas- en/of darmcontroleproblemen

In overleg met uw behandelend arts wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor SNM-therapie van Medtronic (sacrale neuromodulatie of neurostimulatie met behulp van het InterStim®-systeem). Deze behandeling is gericht op het verminderen van blaas- en/of darmklachten bij mensen die lijden aan ontlastingsverlies, overactieve blaas (OAB), aandrang- of urge-incontinentie of urineretentie.

Sacrale neurostimulatie kan een goede optie zijn voor mensen waarbij standaard behandelingen niet werken, of voor mensen die hier niet voor in aanmerking komen.

Eerst een proefbehandeling

Tijdens de proefbehandeling (of proefstimulatie) kunt u ervaren of sacrale neurostimulatie uw blaas- en/of darmcontroleproblemen voldoende vermindert, zonder dat u er voor een langere periode aan vast zit. De proefbehandeling kan een aantal dagen in beslag nemen.

Voordat de proefbehandeling start, kiest u tussen een van de twee beschikbare systemen: oplaadbaar of oplaadvrij systeem. U kunt met uw arts bespreken of u in aanmerking komt voor een proefbehandeling.

Hoe werkt de proefbehandeling?

De proefbehandeling (proefstimulatie) kan op twee manieren met een verschillende geleidingsdraad worden uitgevoerd:

  • met een tijdelijke geleidingsdraad: eenvoudig poliklinisch;
  • met een definitieve geleidingsdraad: implantatie vindt plaats op een OK of in een dagcentrum onder dagbehandeling.

De flexibele draad wordt onder in de rug ingebracht, vlak bij uw stuitje.

  • De dunne tijdelijke geleidingsdraad wordt onder lokale verdoving ingebracht.
  • De definitieve geleidingsdraad wordt meestal onder algehele verdoving ingebracht. Zie Wat gebeurt er bij de ingreep.

Met een verlengkabel wordt de draad aangesloten op een externe neurostimulator (testkastje), die u in een riem stopt en om uw middel draagt. Deze externe neurostimulator stuurt via de draad elektrische pulsjes naar zenuwen bij uw stuitje (sacrale zenuwen). Op die manier kan onderzocht worden of de elektrische pulsjes de functies van uw blaas of darmen inderdaad kunnen herstellen.

Tijdens de gehele proefstimulatieperiode houdt u uw blaas- en/of darmklachten bij in een speciaal dagboekje. Als uw klachten tijdens de proefperiode aanzienlijk minder worden of verdwijnen, wijst dat erop dat u ook op de lange termijn baat kunt hebben bij de SNM-therapie.

Uw arts of verpleegkundige geeft u informatie over het bedienen van de proefstimulator. Hij of zij vertelt u tevens over de voorzorgsmaatregelen of beperking van activiteiten waar u rekening mee moet houden tijdens de proefbehandeling.

Tijdens de proefbehandeling kunnen complicaties optreden, waaronder verschuiving van de draad, technische problemen met de externe neurostimulator en mogelijk wat voorbijgaande pijn.

Uitleg over de proefbehandeling

Video met uitleg over proefbehandeling - (04:11)

sacrale neuromodulatietherapie
Meer informatie Less information (see less)

Procedure

De arts bespreekt vooraf voor welke proefbehandeling u in aanmerking komt en legt u ook uit of u daarna in aanmerking komt voor een permanent systeem voor sacrale neurostimulatie (SNM-therapie).

Evaluatie

Na een proefstimulatie met een tijdelijke geleidingsdraad wordt deze poliklinisch verwijderd, bij een positieve testfase volgt er een afspraak voor een definitieve implantatie.

Bij een proefstimulatie met een definitieve geleidingsdraad volgt er altijd een tweede afspraak voor een ingreep op de OK of het dagcentrum.

  • Bij een negatieve test wordt de definitieve geleidingsdraad verwijderd.
  • Bij een positieve test wordt een neurostimulator geïmplanteerd.
    Meer: Wat gebeurt er bij de ingreep.

Implantatie

Voor een permanent systeem voor definitief gebruik wordt er een implanteerbare neurostimulator onderhuids in de bovenbil geïmplanteerd. U hoeft de stimulator dan niet meer uitwendig in een riem te dragen. Na de implantatie kunt u uw normale activiteiten weer oppakken.

Meer: Wat gebeurt er bij de ingreep.

Verdwijnen uw symptomen helemaal?

De resultaten van sacrale neurostimulatie verschillen van persoon tot persoon. Bedenk dat deze behandeling de oorzaak van uw blaas- en/of darmcontroleproblemen niet kan wegnemen: uw klachten komen terug als de behandeling wordt stopgezet. De therapie kan echter wel helpen uw symptomen te verlichten.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.