Vrouw aan het schilderen

Wie komt er in aanmerking voor een neurostimulator?

Chronische pijn

De voor u meest geschikte behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van uw pijn, en de mate waarin u op de pijnbehandeling reageert.

U kunt in aanmerking komen voor ruggenmergstimulatie wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Andere behandelingsopties bieden u onvoldoende pijnverlichting of hebben onaanvaardbare/onaangename bijwerkingen.
  • Een nieuwe operatie is geen optie.
  • Er is geen sprake van een ernstige, onbehandelde afhankelijkheid van pijnmedicatie.
  • Er is een psychologische evaluatie uitgevoerd.
  • Er is bij u geen sprake van medische omstandigheden die een operatie bemoeilijken.
  • U heeft met succes een proefbehandeling met neurostimulatie (proefstimulatie) ondergaan.

Proefbehandeling

Als uw huidige behandeling onvoldoende pijnverlichting biedt, kan uw arts u adviseren om een proefbehandeling met een neurostimulator te ondergaan. U kunt de therapie dan uitproberen zonder dat het systeem permanent wordt geïmplanteerd.

Tijdens de proefbehandeling kunt u:

  • voelen in welke mate de neurostimulator uw pijn verlicht bij verschillende activiteiten;
  • ervaren hoe het systeem werkt en hoe de therapie aanvoelt;
  • beslissen of u voor het permanente systeem wilt kiezen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.