Vrouw aan het schilderen

Behandelings-opties voor chronische pijn

Chronische pijn

Veel mensen hebben te kampen met chronische pijn. In Nederland hebben meer dan twee miljoen mensen al langer dan zeven jaar pijn.1 Gelukkig bestaan er ook veel behandelingsmogelijkheden. Geneesmiddelen (medicatie) vormen vaak de eerste keus van de arts. Andere opties zijn onder meer fysiotherapie of psychotherapie, chirurgische ingrepen, lokale injecties, of een medisch implantaat zoals een neurostimulator of medicijnpomp.

Bespreek met uw arts wat voor u de beste behandeling is voor uw chronische pijn. Mogelijk zijn niet alle behandelingen geschikt voor uw type pijn. Hieronder staan enkele behandelopties kort beschreven.

Medicatie

Vaak zal uw arts geneesmiddelen (medicatie) als eerste behandeling voor uw pijn kiezen. Aangezien mensen verschillend reageren op medicatie, kan uw arts meerdere geneesmiddelen en doseringen uitproberen. Pijnmedicatie kan bestaan uit universele pijnstillers zoals aspirine en paracetamol, of uit steroïde ontstekingsremmers en sterkere middelen.

Fysiotherapie

Met fysiotherapie wordt geprobeerd om de spieropbouw te versterken of te herstellen, zodat u zich weer vrijer en met minder pijn kunt bewegen. Uw arts kan u passieve fysiotherapie voorschrijven, zoals massage en behandelingen met warmte of koude, of actieve therapie, zoals oefentherapie en lichaamsbeweging.

Psychotherapie

Chronische pijn kan lichamelijke en geestelijke spanningen met zich meebrengen die van invloed zijn op uzelf en uw omgeving. Er bestaan specifieke behandelingen door een psycholoog waarbij u leert u te ontspannen, beter leert om te gaan met uw pijn en uzelf beter in de gaten leert te houden.

Operatie

Uw arts kan een beeldvormingsonderzoek zoals een MRI- of CT-scan, of een ander onderzoek laten uitvoeren om te kijken wat de oorzaak is van uw pijn. Als het onderzoek uitwijst dat u baat kunt hebben bij een operatie, zal de arts deze behandeling aan u voorstellen.

Zenuwblokkade door middel van lokale injecties

Bij deze behandeling krijgt u injecties met een plaatselijk verdovingsmiddel en/of met steroïden op de plek waar de pijn ontstaat. Meestal bieden lokale injecties slechts een tijdelijke verlichting van de pijn. Als uw pijn na meerdere injecties niet minder wordt, kan uw arts andere behandelingen overwegen.

Medisch implantaat

Medische implantaten voor pijnbestrijding zijn bijvoorbeeld neurostimulatoren en medicijnpompen (systemen voor intrathecale toediening van geneesmiddelen). Ze worden tijdens een operatie in uw lichaam geplaatst en onderdrukken de pijnsignalen voor deze de hersenen bereiken:

  • Neurostimulatoren – sturen lichte elektrische pulsjes naar het ruggenmerg die de waarneming van pijnsignalen door de hersenen maskeren.
  • Medicijnpompen – geven de pijnmedicatie uit de pomp direct af in de met vloeistof gevulde ruimte rond het ruggenmerg (intrathecale ruimte). Hierdoor is slechts een fractie nodig van de hoeveelheid die u via de mond (oraal) zou moeten innemen.

Bij chronische, onbeheersbare pijn bij kanker kan een patiënt alleen een medicijnpomp krijgen, geen neurostimulator.

In tegenstelling tot de meeste operatieve ingrepen zijn deze behandelingsvormen omkeerbaar: uw arts kan het systeem uitschakelen of verwijderen. Bovendien kunt u de neurostimulator of medicijnpomp eerst een tijdje uitproberen voordat het implantaat definitief wordt geïmplanteerd.

Vraag uw behandelend arts of zorgverlener of een neurostimulator of medicijnpomp voor uw chronische pijn vergoede therapie is. Meer informatie over indicaties waarvoor een neurostimulator wordt vergoed vindt u op de website van Zorginstituut Nederland. Gerichte geneesmiddeltoediening via een implanteerbare medicijnpomp wordt sinds 2019 alleen vergoed voor chronische kankerpijn.

Neuro-ablatie

Bij neuro-ablatie beschadigt uw arts (meestal door middel van verhitting) de zenuwbanen die de pijnsignalen naar de hersenen doorgeven. Neuro-ablatie, zoals bijvoorbeeld Accurian™ radiofrequente ablatie, is vaak een laatste redmiddel wanneer andere behandelingen niet geholpen hebben.

Referentie

1

Bron: Stichting Pijnplatform Nederland: www.pijnplatform.nl.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.