Verschillende soorten chronische pijn informatie voor patiënten en hun naasten

WELK SOORT CHRONISCHE PIJN HEEFT U?

HOE ZOU U UW KANKERPIJN OMSCHRIJVEN?

Radiofrequente ablatie van pijnlijke bottumoren:

Back

Implanteerbare medicijnpomp voor chronische, onbeheersbare kankerpijn:

Back

Achterhoofdzenuwstimulatie ter behandeling van chronische clusterhoofdpijn:

HOE ZOU U UW CHRONISCHE PIJN OMSCHRIJVEN?

Neurostimulator voor complex regionaal pijnsyndroom (CRPS):

Back

Neurostimulator voor pijn als gevolg van diabetische polyneuropathie:

Back

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.