BOTPIJN ALS GEVOLG VAN UITGEZAAIDE KANKER

Wanneer kanker uitzaait of zich verplaatst naar het omliggende botweefsel spreken we van metastatische botziekte. Bij 60-80% van de patiënten met een metastatische ziekte wordt ook het bot aangetast1; dit komt het vaakst voor bij patiënten met primaire tumoren in de borst, prostaat en long.2 Bottumoren ontstaan vaak in de wervelkolom en het bekken, maar ze kunnen overal in het lichaam optreden.3

Kanker die zich heeft verplaatst naar omliggend botweefsel kan zeer pijnlijk zijn, waardoor elke dag een uitdaging wordt. Metastatische botziekte kan uw kwaliteit van leven verder beïnvloeden door complicaties zoals botbreuken en verminderde mobiliteit4. U kunt daarbij ook last krijgen van stemmingswisselingen in de vorm van bijvoorbeeld depressie of angst.5

A graphic indicating one in three cancer patients.

1 OP DE 3

KANKERPATIËNTEN

blijft onvoldoende behandeld of onbeheersbare pijn houden, omdat behandelingen zoals geneesmiddelen, chemotherapie en bestralingstherapie voor hen niet werken.6

BEHANDELING VAN KANKERPIJN MET RADIOFREQUENTE ABLATIE

Uw pijn kan erger zijn geworden als eerdere behandelingen niet werken of als u niet in aanmerking komt voor de gangbare kankertherapieën zoals geneesmiddelen, chemotherapie en bestralingstherapie.7 Als dit voor u geldt, komt u mogelijk in aanmerking voor radiofrequente (RF-)ablatie, een minder-ingrijpende behandeling voor kankerpijn als gevolg van bottumoren.

RF-ablatie kan een mogelijke behandelingsoptie voor u zijn:

  • wanneer gangbare behandelingen te weinig of te langzaam resultaat opleveren7,
    bijvoorbeeld wanneer uw uitzaaiiingen resistent zijn voor radiotherapie;
  • wanneer u niet (meer) in aanmerking komt voor een gangbare behandeling;
  • wanneer gangbare behandelingen onaanvaardbare bijwerkingen veroorzaken;7
  • als aanvulling op bestralingstherapie.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een combinatie van radiofrequente ablatie en bestralingstherapie in 56,3% van de gevallen leidt tot een volledige afname van de pijn, in tegenstelling tot 16,6% bij alleen bestraling.8 Daarnaast was er een beduidende afname van het opioïdengebruik in week 8 en 12 na de behandeling.9

pijnvergelijking-bestraling-rf-ablatie

Opmerking:
VAS (visueel analoge schaal) is een pijnscore waarbij de patiënt een cijfer geeft aan de pijn op een schaal van 1 (geen pijn) tot 10 (ondraaglijke pijn).

HOE WERKT RF-ABLATIE

Radiofrequente (RF-)ablatie is een techniek waarbij de arts met behulp van hoogfrequente golven de kankercellen in het bot met hitte vernietigt. De hitte wordt via een elektrode aan de tumor afgegeven om kankercellen opzettelijk uit te drogen en te vernietigen. De OsteoCool™ RF-ablatiebehandeling stelt uw arts in staat om ablatie-energie af te geven die precies voldoende is voor de grootte en plaats van uw tumor. Tijdens de ingreep circuleert gepompt water door de elektrodes om de temperatuur te regelen en schade aan het omliggende gezonde weefsel te beperken.

LUISTER NAAR

HET VERHAAL VAN CORY

Cory onderging de OsteoCool™ RF-ablatiebehandeling tegen haar kankerpijn.

ER IS MEER MOGELIJK DAN U DENKT, NEEM DE VOLGENDE STAP

Als u leeft met chronische pijn door kanker, denkt u wellicht dat dit bij de ziekte of de behandeling hoort en dat u ermee moet leren leven. Mogelijk denkt u ook dat u bijwerkingen van pijnmedicatie zult moeten verdragen in ruil voor de pijnverlichting. Er zijn echter oplossingen om uw pijn mogelijk te helpen verminderen.

Medtronic biedt naast radiofrequente ablatie voor de behandeling van bottumoren ook gerichte geneesmiddeltoediening via een medicijnpomp* aan voor chronische kankerpijn - breng de pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht.

 

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

WAT GEBEURT ER 

BIJ DE INGREEP?

Lees meer over wat u kunt verwachten tijdens de OsteoCool™ RF-ablatieprocedure voor pijn bij kanker.

MEER INFORMATIE OVER OSTEOCOOL
groep mensen die roeien op het meer

Referenties

1

Schulman, et al. Economic Burden of Metastatic Bone Disease. American Cancer Society, 2007.

2

Kurup AN, Callstrom MR. Ablation of Skeletal Metastases: Current Status. J Vasc Interv Radiol. 2010;21(8 Suppl): S242-S250.

3

Helmberger TK and Hoffman RT. Bone. In: Vogl TJ, Helmberger TK, Mack MG, Reiser, MF. Percutaneous Tumor Ablation in Medical Radiology. Springer, 2008; 243.

4

Goetz, et al. Percutaneous Image-Guided Radiofrequency Ablation of Painful Metastases Involving Bone: A Multicenter Study. J Clin Oncol. 2004;22(2):300–306.

5

Spiegel D, et al. Pain and depression in patients with cancer. Cancer. 1994;74:2570-2578.

6

Anselmetti, et al. Treatment of Extraspinal Painful Bone Metastases with Percutaneous Cementoplasty: A Prospective Study of 50 Patients. Cardiovasc Intervent Radiol. 2008;31:1165-1173.

7

Sabharwal T, Katsanos K, Buy X, Gangi A. Image-Guided Ablation Therapy of Bone Tumors. Semin Ultrasound CT MRI. 2009;(2):78-90.

8

Di Stasio M, Zugaro L. Gravina GL, et al. A feasibility study of percutaneous Radiofrequency Ablation followed by Radiotherapy in the management of painful osteolytic bone metastases. Eur Radiol . 2011 Sep;21(9):2004-10.

9

Goetz MP1, Callstrom MR, Charboneau, et al. J Clin Oncol. 20 04;22(2):300-6. Percutaneous image-guided radiofrequency ablation of painful metastases involving bone: a multicenter study.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.