pijn bij kanker behandelingsopties

Hoewel kanker pijn kan veroorzaken, zijn er diverse behandelingen waarmee de pijn voor kankerpatiënten effectief kan worden verlicht. 

Pijn bij kanker wordt vaak behandeld met pijnstillers die op verschillende manieren kunnen worden toegediend. 

Blauw pictogram geen medicijnen

BEHANDELINGEN ZONDER MEDICIJNEN

Mensen met de diagnose kankerpijn kunnen baat hebben bij ontspanning, biofeedback, beeldvormende technieken, hypnose, acupunctuur, beweging en begeleiding. Veel mensen hoeven daardoor minder medicatie te gebruiken. Uw arts kan u doorverwijzen naar zorgverleners die u leren via deze methodes en technieken beter met uw pijn bij kanker om te kunnen gaan.

MEDICATIE IN TABLETVORM (GEEN OPIOÏDEN)

Als u de diagnose pijn bij kanker heeft, schrijven artsen vaak als eerste behandeling tabletten voor. Elke patiënt reageert anders op medicatie. Daarom kan het zijn dat uw arts u misschien meerdere medicijnen in verschillende doseringen moet voorschrijven voordat de optimale combinatie voor u wordt gevonden.

Uw behandeling hangt af van het soort pijn dat u heeft en de ernst ervan, en van hoe goed uw pijn reageert op de behandeling.
Geneesmiddelen in tabletvorm die geen morfine of morfineachtige stoffen (opioïden of opiaten) bevatten, zijn de milde, vrij verkrijgbare pijnstillers zoals paracetamol en niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID's) zoals ibuprofen.

Blauw pictogram orale medicatie

OPIOÏDEN

Als medicatie zonder opioïden niet effectief is als behandeling tegen uw kankerpijn, kan de volgende stap zijn om opioïden te gaan gebruiken, zoals morfine in vloeibare of tabletvorm, of via een pleister. Opioïden lijken op de natuurlijke stof endorfine, die het lichaam uitscheidt bij pijn.

Blauw pictogram injecties

EXTERNE GENEESMIDDELTOEDIENING

Externe medicijnpompen dienen opioïde medicijnen toe via een buisje dat in een ader of in de epidurale of intrathecale ruimte van de wervelkolom wordt geplaatst. Externe systemen voor geneesmiddeltoediening zorgen vaak voor effectieve verlichting van pijn bij kanker.2,3,7

Blauw pictogram ITB

IMPLANTEERBAAR GENEESMIDDELTOEDIENINGSSYSTEEM*

Als uw pijnmedicatie niet langer voldoende werkt of nadelige bijwerkingen geeft, kan uw arts een medicijnpomp voorschrijven die in uw lichaam wordt geplaatst.1

Dit systeem bestaat uit twee delen: een pomp en een katheter. De pomp wordt tijdens een operatie in de buik geplaatst en geeft via een dun, flexibel slangetje (katheter) medicijnen af rechtstreeks in het hersenvocht rondom uw ruggenmerg, de zogenaamde 'intrathecale ruimte'. Daarom wordt dit systeem ook wel een systeem voor intrathecale geneesmiddeltoediening* genoemd.

Omdat de pijnmedicatie rechtstreeks in het gebied rondom het ruggenmerg terechtkomt, is de toegediende dosis vele malen kleiner in vergelijking met pijnmedicatie in tablet- of pleistervorm.4,5

Blauw pictogram neurolyse

ZENUW(WORTEL)BLOKKADE

Bij zenuwblokkade wordt een zenuw opzettelijk verwond door bevriezing (cryocoagulatie) of verhitting (thermocoagulatie) of door het inspuiten van een neurolytische (zenuwdodende) stof (zoals alcohol, fenol of glycerol) al dan niet met een ontstekingsremmer. Deze behandelingen beschadigen de zenuwen, waardoor ze geen pijnprikkels meer door kunnen geven naar de hersenen. Hierdoor ervaart u minder pijn. Om te beoordelen welke zenuw de pijn geleidt en of een definitieve (of langdurige) zenuwblokkade geschikt voor u is, ondergaat u meestal eerst een proefblokkade met een kortwerkende pijnstiller.

De keuze van uw behandeling hangt af van uw specifieke behoeften: het soort pijn dat u heeft, de ernst ervan en hoe goed u op de behandeling reageert. Niet alle behandelingen zijn geschikt voor alle soorten pijn.

Blauw pictogram neuro-ablatie

RADIOFREQUENTE ABLATIE VOOR PIJNLIJKE BOTTUMOREN

Radiofrequente (RF-)ablatie is een minder-ingrijpende behandeling voor kankerpijn als gevolg van bottumoren die gebruikmaakt van lage wisselstroom om hitte op te wekken. Deze hitte wordt via een elektrode afgegeven aan de tumor om de kankercellen met opzet uit te drogen en te vernietigen.

RF-ablatie kan een mogelijke behandelingsoptie voor uw kankerpijn als gevolg van bottumoren zijn:

  • wanneer gangbare behandelingen (zoals geneesmiddelen, chemotherapie en bestralingstherapie) te weinig of te langzaam resultaat opleveren8, bijvoorbeeld wanneer uw uitzaaiiingen resistent zijn voor radiotherapie;
  • wanneer u niet (meer) in aanmerking komt voor een gangbare behandeling;
  • wanneer gangbare behandelingen onaanvaardbare bijwerkingen veroorzaken;8
  • als aanvulling op bestralingstherapie. Onderzoek heeft uitgewezen dat een combinatie van radio- en bestralingstherapie in 56,3% van de gevallen leidt tot een volledige afname van de pijn, in tegenstelling tot 16,6% bij alleen bestraling.9 Daarnaast was er een beduidende afname van het opioïdengebruik in week 8 en 12 na de behandeling.10

De OsteoCool™ RF-ablatiebehandeling stelt uw arts in staat om ablatie-energie af te geven die precies voldoende is voor de grootte en plaats van uw tumor. Tijdens de ingreep circuleert gepompt water door de elektrodes om de temperatuur te regelen en schade aan het omliggende gezonde weefsel te beperken.

 

NEURO-ABLATIE

Bij neuro-ablatie beschadigt uw arts (meestal door middel van verhitting) de zenuwbanen die de pijnsignalen naar de hersenen doorgeven. Neuro-ablatie is vaak een laatste redmiddel wanneer andere behandelingen niet geholpen hebben.

breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht brochure
 

DOWNLOAD HIER
implanteerbare medicijnpomp bij kankerpijn - patientenbrochure

Meer video's, brochures en handleidingen om te downloaden

MEER DOWNLOADS

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

Referenties

1

Candido KD, Kusper TM, Knezevic NN6. New Cancer Pain Treatment Options. Curr Pain Headache Rep. 2017 Feb;21(2):12

2

Mercandante S. Intravenous morphine for management of cancer pain. Lancet Oncol. 2010 May;11(5):484-9.

3

Burton AW, Rajagopal A, H, Shah HN et al. Epidural and intrathecal analgesia is effective in treating refractory cancer pain. Pain Med. 2004 Sep;5(3):239-47.

4

Bhatia G, Lau ME, Koury KM, Gulur P. Intrathecal Drug Delivery (ITDD) systems for cancer pain. F1000Research. 2014;2:96. doi: 10.12688/f1000research.2-96.v4 

5

Smith TJ, Staats PS, Deer T, et al. Randomized clinical trial of an implantable drug delivery (IDDS) system compared with comprehensive medical management (CMM) for refractory cancer pain: impact on pain, drug-related toxicity, and survival. J Clin Oncol. 2002;20(19):4040–9.

6

World Health Organization. (1996). Cancer pain relief : with a guide to opioid availability, 2nd ed. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/37896. Accessed on April 2020.

7

Zheng S, He L, Yang X, Li X, Yang Z. Evaluation of intrathecal drug delivery system for intractable pain in advanced malignancies: A prospective cohort study. Medicine 2017;96(11): e6354-e54.

8

Sabharwal T, Katsanos K, Buy X, Gangi A. Image-Guided Ablation Therapy of Bone Tumors. Semin Ultrasound CT MRI. 2009;(2):78-90.

9

Di Stasio M, Zugaro L. Gravina GL, et al. A feasibility study of percutaneous Radiofrequency Ablation followed by Radiotherapy in the management of painful osteolytic bone metastases. Eur Radiol . 2011 Sep;21(9):2004-10.

10

Goetz MP1, Callstrom MR, Charboneau, et al. J Clin Oncol. 20 04;22(2):300-6. Percutaneous image-guided radiofrequency ablation of painful metastases involving bone: a multicenter study.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.