Er wordt nu een video gestart - Ilse - kankerpatient met medicijnpomp


IMPLANTEERBARE MEDICIJNPOMP
VOOR KANKERPIJN

Lees meer over de gerichte geneesmiddeltoediening* die een wezenlijk verschil kan maken voor mensen die lijden aan chronische pijn bij kanker.

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.