IMPLANTEERBARE MEDICIJNPOMP
VOOR KANKERPIJN

Lees meer over de gerichte geneesmiddeltoediening die een wezenlijk verschil kan maken voor mensen die lijden aan chronische pijn bij kanker.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.