Wat is renale denervatie? Bloeddrukprocedure (RDN)

De bloeddrukprocedure, ook wel renale denervatie of RDN genoemd, is een ingreep die kan helpen uw hoge bloeddruk te verlagen. De behandeling richt zich op specifieke zenuwen in de buurt van de nieren die overactief kunnen worden en de oorzaak kunnen zijn van de hoge bloeddruk.

De nieren spelen een belangrijke rol bij het regelen van de bloeddruk. Het vermoeden bestaat dat er bij patiënten bij wie de bloeddruk niet onder controle kan worden gehouden, sprake is van verhoogde activiteit in het zenuwstelsel tussen de hersenen en de nieren. Dit kan ertoe leiden dat de bloeddruk stijgt. Sommige mensen gebruiken medicijnen tegen hoge bloeddruk, maar dat is soms niet genoeg om de bloeddruk te laten dalen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het onderbreken van bepaalde zenuwactiviteit de bloeddruk soms kan laten dalen. De bloeddrukprocedure maakt gebruik van een medisch hulpmiddel dat bestaat uit een combinatie van een katheter (een smalle buis) en een generator. De generator zorgt ervoor dat de katheter, die in uw bloedvaten wordt ingebracht, door de wand van een bloedvat radiofrequente (RF-)energie kan afgeven. Dit onderbreekt de zenuwactiviteit en op deze wijze wordt de hoge bloeddruk verlaagd. De ingreep duurt meestal ongeveer een uur.1,2

Voor mensen die hun bloeddruk niet onder controle kunnen krijgen door alleen hun leefstijl te veranderen of medicatie, kan deze behandeling mogelijk helpen om de bloeddruk te verlagen.

Bloeddrukchirurgie

DOWNLOAD DE BROCHURE

pdf De bloeddrukprocedure (RDN) (.pdf)

In deze brochure vindt u informatie over een innovatieve ingreep (renale denervatie of RDN) die mogelijk kan helpen uw bloeddruk te verlagen.

1.5MB

REFERENTIES

1

Böhm et al. Safety and efficacy measurements in the Global SYMPLICITY Registry, EuroPCR 2017

2

De duur van de ingreep kan per persoon verschillen.


© 2021 Medtronic. Alle rechten voorbehouden. Medtronic, het logo van Medtronic en Further, Together zijn handelsmerken van Medtronic. Alle andere merken zijn handelsmerken van een (dochter)onderneming van Medtronic. ™*-merken van derden zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.