Mogelijke risico's Bloeddrukprocedure (RDN)

Bespreek de mogelijke risico's van deze ingreep met uw arts.

Voor renale denervatie gelden dezelfde primaire risico's als bij onderzoeken (voor het stellen van een diagnose) waarbij het nodig is om een katheter in uw slagaders in te brengen. De mogelijke risico's van de katheterisatieprocedure (waaronder beelvorming van uw nieren) zijn:

Soms optredend: < 10% (kans van minder dan 1 op 10), tijdelijk en niet ernstig, tenzij anders aangegeven.

 • Misselijkheid of braken
 • Complicaties die in verband worden gebracht met het gebruik van pijn- of kalmeringsmedicatie tijdens of na de procedure
 • Complicaties op de plaats waar de katheter is ingebracht in de lies, waaronder:
  • Pijn
  • Bloeduitstortingen
  • Hematoom (bloedophoping buiten een bloedvat)

Zelden optredend: < 1% (kans van minder dan 1 op 100), tijdelijk en niet ernstig, tenzij anders aangegeven.

 • Hartritmestoornissen, waaronder bradycardie (trage hartslag)
 • Embolie: een bloedstolsel of andere substantie komt los van de wand van een bloedvat en verplaatst zich naar kleinere vaten, waar het de bloedstroom blokkeert en tijdelijke of blijvende schade veroorzaakt aan organen in het lichaam. Bloedstolsels kunnen een hartaanval, beroerte of nierschade veroorzaken of de bloedstroom naar armen of benen belemmeren en uiteindelijk leiden tot invaliditeit of overlijden.
 • Complicaties op de plaats waar de katheter is ingebracht in de lies, waaronder:
  • Pseudo-aneurysma (letsel aan de slagaderwand dat leidt tot ophoping van bloed onder de huid);
  • Arterioveneuze fistel (abnormale verbinding of doorgang tussen een slagader en een ader).
 • Complicaties aan/in de bloedvaten waarvoor een operatie nodig is
 • Perforatie of dissectie (een gat of scheur) van een bloedvat, bijvoorbeeld de nierslagader;
 • Complicaties die in verband worden gebracht met het contrastmiddel dat tijdens de behandeling wordt gebruikt, zoals een ernstige allergische reactie of verminderde nierfunctie

Zeer zelden optredend: < 0,1% (kans van minder dan 1 op 1000)

 • Complicaties op de plaats waar de katheter is ingebracht in de lies, waaronder:
  • Infectie
  • Aanzienlijke bloedingen
 • Retroperitoneale bloedingen (bloedingen in de buikholte)
 • Plotselinge hartstilstand
 • Overlijden

Er zijn nog andere risico's die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met de RDN‑procedure of reactie op de behandeling. Deze complicaties zijn nog niet in cijfers uitgedrukt. Deze mogelijke risico's zijn:

 • Pijn: tijdens of na de behandeling, waarvoor mogelijk behandeling met pijnmedicatie vereist is
 • Schade aan één of beide nieren, verlies van nierfunctie, en/of noodzaak om een nier te verwijderen. Als dit ernstig genoeg is, kan dialyse nodig zijn
 • Schade aan de bloedvatwand of ander lichaamsweefsel door de toediening van de energie, bijvoorbeeld renale arteriële stenose (vernauwing van de nierslagader), spasme of aneurysma (uitstulping van bloedvatwand)
 • Hypertensie (te hoge bloeddruk)
 • Hypotensie (te lage bloeddruk)
 • Hematurie (bloed in de urine)
 • Hemorragie (aanzienlijk bloedverlies)
 • Proteïnurie (verhoogde hoeveelheid eiwit in de urine)
 • Allergische en/of ongewenste reactie op het inbrengen van een vreemd lichaam (bv. katheter)
 • Verstoorde elektrolytenbalans (zoals veranderingen van het zoutgehalte in bloed/urine)
 • Huidverbranding

Zwangerschap

Het gebruik van het medisch hulpmiddel is niet onderzocht bij zwangere patiënten of bij patiënten die borstvoeding geven of van plan zijn zwanger te worden.


© 2021 Medtronic. Alle rechten voorbehouden. Medtronic, het logo van Medtronic en Further, Together zijn handelsmerken van Medtronic. Alle andere merken zijn handelsmerken van een (dochter)onderneming van Medtronic. ™*-merken van derden zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.