Wat gebeurt er na de ingreep? Bloeddrukprocedure (RDN)

RDN

 

De meeste mensen kunnen binnen een dag of twee na de ingreep naar huis. Uw arts bepaalt hoe lang u in het ziekenhuis moet blijven en wanneer u uw dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken.

U komt regelmatig terug, maar hoe vaak dat zal zijn, bespreekt u met uw arts.

Deze controleafspraken geven uw arts inzicht in uw bloeddruk en hij/zij kan uw medicatie aanpassen waar nodig.

Het is ook belangrijk dat u een gezonde leefstijl aanhoudt. Dit houdt in dat u het advies van uw arts opvolgt, alle medicatie gebruikt zoals voorgeschreven en gezonde keuzes maakt in het leven.

Belangrijk:
Blijf de medicijnen voor uw bloeddruk innemen zoals aangegeven door uw arts.

DOWNLOAD DE BROCHURE

pdf De bloeddrukprocedure (RDN) (.pdf)

In deze brochure vindt u informatie over een innovatieve ingreep (renale denervatie of RDN) die mogelijk kan helpen uw bloeddruk te verlagen.

1.5MB


© 2021 Medtronic. Alle rechten voorbehouden. Medtronic, het logo van Medtronic en Further, Together zijn handelsmerken van Medtronic. Alle andere merken zijn handelsmerken van een (dochter)onderneming van Medtronic. ™*-merken van derden zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.