Arts en patiënt bespreken de aandoening van de patiënt

Traditionele schildklier-operatie ondergaan

Schildklieraandoeningen

Een traditionele schildklieroperatie is een relatief korte operatie waarbij u slechts één of twee nachten in het ziekenhuis hoeft te blijven. Het medisch team (uw chirurg, anesthesist en verpleegkundige) zal uitleggen wat u kunt verwachten.

Wat kunt u verwachten

Vóór de ingreep

Als u last heeft van een overactieve schildklier (hyperthyroïdisme) moet u in de weken voor de operatie eventueel medicijnen gebruiken (of blijven gebruiken) om uw hormoonconcentraties te reguleren. De operatie is het veiligst als u op het moment van de ingreep een normale concentratie schildklierhormonen heeft.

Vóór de operatie worden er waarschijnlijk bloedonderzoeken uitgevoerd en wordt er een röntgenfoto van uw borst en een elektrocardiogram (ECG) gemaakt om te controleren of u in goede conditie bent voor de operatie. In sommige ziekenhuizen kan vóór de operatie een controle worden aangeboden om te kijken of uw stembanden goed functioneren en kan er worden beoordeeld of er een verhoogd risico bestaat dat ze tijdens de operatie beschadigd raken.

Als er is vastgesteld dat u een operatie nodig heeft, komt er een chirurg langs die u zal uitleggen hoe de operatie wordt uitgevoerd. Het kan dat maar één kwab van uw schildklier (lobectomie), bijna de volledige schildklier (subtotale/bijna-totale thyroïdectomie) of de gehele schildklier (totale thyroïdectomie) wordt verwijderd.

Ter voorbereiding op de operatie wordt u gevraagd in de periode tussen het avondeten van de voorgaande dag tot aan uw operatie niets te eten.

Als u een schildklieroperatie ondergaat omdat uw arts denkt dat u schildklierkanker heeft, kan de chirurg ook enkele lymfeklieren in de buurt van de schildklier verwijderen. In dit geval is niet bekend hoe groot de ingreep is. Tijdens de operatie moet de chirurg uw schildklier en lymfeklieren onderzoeken om te kunnen bepalen hoeveel weefsel er moet worden verwijderd.

De anesthesist zal u ook uitleggen hoe de narcose wordt gegeven. Bij een traditionele schildklieroperatie wordt u onder algehele narcose gebracht en slaapt u tijdens de operatie.

NIM®-zenuwintegriteitsmonitor

NIM®-zenuwintegriteitsmonitor

Tijdens de ingreep

Het uitvoeren van een ongecompliceerde totale thyroïdectomie duurt normaal gesproken minder dan twee uur. Als u een kleinere ingreep ondergaat, duurt het korter. Tijdens de ingreep gebruikt de chirurg mogelijk een zenuwintegriteitsmonitor (Nerve Integrity Monitoring- of NIM®-systeem) van Medtronic om het risico op beschadiging van de stembandzenuwen te verkleinen. Met de NIM kan de chirurg de zenuwen die vlak langs de schildklier lopen, lokaliseren en kan hun werking tijdens de ingreep worden getest. Daardoor wordt het risico op beschadigingen verkleind.

Na de ingreep

Als u bijkomt uit de narcose bevindt u zich waarschijnlijk in een speciale verkoeverkamer waar de verpleegkundigen u nauwlettend in de gaten kunnen houden tot u wakker wordt. Er lopen slangetjes naar uw lichaam om u tijdelijk van vloeistof te voorzien tot u weer kunt drinken. Ook wordt er op deze manier voor gezorgd dat overtollig vocht uit het gebied rond de incisie kan worden afgevoerd. Deze slangetjes worden dezelfde dag of de volgende dag verwijderd. Dit hangt af van de grootte van de ingreep en de mate van herstel.

Er zullen enkele hechtingen in de incisie in uw hals zitten. Deze zullen binnen enkele weken oplossen. Uw nek en keel zullen enkele dagen pijnlijk en stijf zijn. Terwijl u in het ziekenhuis ligt, krijgt u pijnmedicatie. U krijgt ook pijnmedicatie om mee naar huis te nemen. De pijn zal minder worden en binnen enkele dagen verdwijnen.

U kunt merken dat uw stem anders klinkt. Dat kan gebeuren als de zenuwen naar het strottenhoofd (larynx) tijdens de operatie beschadigd geraakt zijn. Deze veranderingen zouden slechts enkele dagen moeten duren. De zenuwintegriteitsmonitor (Nerve Integrity Monitoring- of NIM®-systeem) van Medtronic helpt chirurgen het risico op zenuwbeschadigingen tijdens de operatie te verkleinen. Uw stembanden kunnen laryngoscopisch onderzocht worden om te controleren of ze naar behoren werken.

Uw medisch team zal er alles aan doen om u snel na de operatie weer op de been te helpen. Dat zal waarschijnlijk de volgende dag zijn.U krijgt oefeningen tegen de stijfheid in uw nek. U krijgt ook oefeningen voor uw benen en ademhaling om ervoor te zorgen dat uw bloedsomloop en uw longen goed werken en om infecties of bloedstolsels na de operatie te voorkomen.

U mag waarschijnlijk één of twee dagen na de operatie weer naar huis.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.