Zagrożenia związane z dymem chirurgicznym i proponowane
rozwiązania

known risks serious impact
dym chirurgiczny ilustracja animacja


 

Oczyśćmy powietrze – razem


 

Poproś
o więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności oraz możliwych zdarzeń niepożądanych można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic i/lub na stronie Medtronic, pod adresem medtronic.com.
*

Compared to traditional electrosurgery. PlasmaBlade™ X technology comparison in cut mode.

Evidence derived from in vitro or in vivo study.

1

Alp E, Bijl D, Bleichrodt RP, Hansson B, Voss A. Surgical smoke and infection control. J Hosp Infect. 2006;62(1):1–5.

2

Hill DS, O’Neill JK, Powell RJ, Oliver DW. Surgical smoke—a health hazard in the operating theatre: a study to quantify exposure and a survey of the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012;65(7):911–916.a. 

3

Pierce JS, Lacey SE, Lippert JF, Lopez R, Franke JE. Laser-generated air contaminants from medical laser applications: a state-of-the-science review of exposure characterization, health effects, and control. J Occup Environ Hyg. 2011;8(7):447–466. 

4

Ball K. Surgical smoke evacuation guidelines: compliance among perioperative nurses. J AORN. 2010 Aug; 92(2):e1-e23. 

5

81-10-5683 Evaluation of Surgical Smoke Contamination (Mass of Smoke Particulate) Using Electrosurgical Devices 09/2014