Polska Szkoła Bariatrii

Polska Szkoła Bariatrii

Powołana przez Prof. Krzysztofa Paśnika w lutym 2015 r. Wielodyscyplinarny zespół ekspertów leczy pacjentów z otyłością oraz edukuje polskie zespoły bariatryczne.

Zespół  Edukacyjny

Zasada działania Polskiej Szkoły Bariatrii

  • Zobacz, jak robią to „lepsi” (bardziej doświadczeni)  (Clinical Immersion)
  • Spróbuj sam i - jeśli czujesz się na siłach - zaproś Koordynatora Szkoły na audyt (Mentorship)
  • Możesz zawsze dokształcić się wraz z Zespołem Edukacyjnym (Fellowship)
  • Doskonalisz już nabyte umiejętności (Aleris)

Kolejne elementy Polskiej szkoły bariatrii

  • Wirtualny trening symulacyjny
  • Wspomagany trening na modelu zwierzęcym

POLSKA Szkoła Bariatrii  w liczbach

Okres od II 2015 do IV 2017