Więcej o otyłości

Więcej o otyłości

Europejski Dzień Otyłości

Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm: każdego roku przybywa osób cierpiących na otyłość. Zjawisko to dotyczy również dzieci i młodzieży.

Liczba osób cho­rujących na otyłość w Europie stale rośnie. Polska znajduje się wśród niewielu krajów europejskich, w których w ciągu ostat­nich 8 lat odsetek ten zwiększył się o ponad 5%. Niekorzystne obserwacje potwierdzają wyniki badania NATPOL 2011. Wskazuje ono na stały przyrost liczby osób dorosłych chorujących na oty­łość. W ostatnim 10‑leciu odsetek ludzi z otyłością zwiększył się z 19% do 22%. Badacze ocenili jednocześnie, że przy zachowaniu takiej tendencji w 2035 roku co trzeci dorosły Polak będzie chorował na otyłość.

Społeczne koszty otyłości są ogromne. WHO wylicza, że w Europie aż do 6% wydatków na zdrowie przeznacza się na leczenie chorób osób dorosłych, spowodowanych właśnie otyłością. Dane ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała roczne wydatki na opiekę zdrowotną osób z otyłością są o 36% wyższe. Ludzie z otyłością, między innymi, z powodu złego stanu zdrowia są dużo częściej nieobecni w pracy.

Referencje

European Association for the Study of Obesity (EASO), 2016. Obesity Facts & Figures. Retrieved from: https://goo.gl/uUj2zw

European Commission, 2013. Eatwell Report. Retrieved from:  https://goo.gl/FBZ9TG

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), European Commission, 2016. Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU Cycle. Retrieved from: https://goo.gl/HW2Nkt

World Health Organization (WHO), U.K. Health Forum, 2015. Epi. trends and policy developments 2007-2013. Retrieved from: http://bit.ly/2oCf8rh