pacient lekar

POSVEĆENOST ODRŽIVOSTI

Naša posvećenost zdravom svetu počinje sa našim proizvodima, terapijama i uslugama koje koriste milionima pacijenata širom sveta.

Mi u kompaniji Medtronic radimo na povećanju pristupa zdravstvenoj zaštiti uz istovremeno unapređenje etičkih poslovnih praksi, bezbednosti pacijenata i kvaliteta proizvoda, odgovorne nabavke i upravljanja proizvodima. 

Takođe smo posvećeni filantropiji i nastojimo da gradimo zdrave i aktivne zajednice širom sveta.

Ta posvećenost počinje u zajednicama u kojima naši zaposleni rade, žive, daju, volontiraju i gde pružamo podršku njihovoj svakodnevnoj posvećenosti pretvaranju sveta u bolje mesto za život za svakoga.

Naše napore usmeravamo i na povećanje pristupa zdravstvenoj zaštiti za populacije kojima ona nije dostupna i koje žive van dometa kvalitetne nege. Tu spadaju ljudi koji ne mogu da priušte zdravstvenu zaštitu, koji ne mogu da dođu do zdravstvene zaštite zbog udaljenosti ili postojećih uslova, koji imaju ograničeno znanje o svom zdravstvenom stanju ili ne znaju kako da se snađu u lokalnom sistemu zdravstvene zaštite ili da se izbore za sebe.

U obavezi smo da smanjimo ovaj globalni teret koji predstavljaju hronične bolesti i verujemo da kroz pristup društvu u celini možemo da sprečimo, kontrolišemo i lečimo hronične bolesti. Vlade, zajednice, kompanije i ljudi koji žive sa nezaraznim bolestima imaju važnu ulogu u ovom zajedničkom naporu.