Kontor och anläggningar

För att tillgodose kraven från våra patienter och samarbetspartner över hela världen har Medtronic verksamhet i mer än 155 länder runt om i världen på mer än 260 platser. Nedan visas viktiga platser där vårt företag finns representerat efter region, forskning och utveckling, tillverkning och distribution och utbildningscenter.

Medtronic
Huvudkontor

20 Lower Hatch Street
Dublin 2, Irland

Medtronic
Produktions huvudkontor
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604, USA

Tfn: (763) 514 4000
Kostnadsfritt: (800) 633 8766
Postbox: L100

Regioner

Expand All

Asien och Stillahavsområdet

Medtronic International Ltd.
49 Changi South Avenue 2
Nasaco Tech Centre
Singapore 486056
Singapore
Tfn: (65) 6436 5000

Medtronic Korea Co., Ltd.
10F, Sajo Building
1001, Daechi-dong, Kangnam-ku
Seoul, 135-280, Korea
Tfn: 822-3404-3600
Fax: 822-3404-3609

North Ryde, Australien
Petaling Jaya, Malaysia
Onehunga, Nya Zeeland
Bangkok, Thailand

Östeuropa

Kina

Japan

Latinamerika

Mellanöstern, Afrika, Centralasien och Turkiet

Sydasien

USA

Västeuropa och Kanada

Affärsenheter

Kostnadsfritt: (800) 633-8766

Expand All

Medtronic – hantering av aortasjukdom och perifer hjärtsjukdom

3576 Unocal Place, Fountaingrove A
Santa Rosa, CA 95403

Medtronic – hantering av hjärtrytm och hjärtsvikt

Medtronic – hantering av koronarsjukdom och strukturell hjärtsjukdom

Medtronic – diabetes

Medtronic – neuromodulering

Medtronic – ryggrad

Medtronic – kirurgiska teknologier