Vår historia

Vi är i dag världens största medicintekniska företag, men vi kommer från enkla förhållanden. Medtronic grundades 1949 som en reparationsverkstad för medicinsk utrustning av Earl Bakken och hans svåger, Palmer Hermundslie.

Startade dessa två män sin verksamhet för att förändra medicintekniken och livet för miljontals människor? Nej. Men de hade ett långtgående moraliskt syfte och en inre drift att använda sina vetenskapliga kunskaper och sina entreprenörsfärdigheter för att hjälpa andra.

Den andan – kombinerat med våra grundares personliga integritet och passion – blev vår vägledande filosofi och, till slut, Medtronics målsättning.

Vår första livsförändrande behandlingsprodukt – en bärbar, batteridriven pacemaker – var grunden för många fler Medtronic-produkter som använder sig av vår expertis inom elektrostimulering för att förbättra livet för miljontals människor.

Under åren har vi utvecklat ytterligare centrala tekniker, inklusive implanterbara mekaniska anordningar, anordningar för tillförsel av läkemedel och biologiska medel samt kirurgiska instrument som använder elektricitet eller avancerad energi. I dag används våra tekniker för att behandla nästan 40 medicinska tillstånd.