Detta kommer att spela en video - Man och kvinna ler och kramas

Fokus på obesitas.

Vad gör man när övervikten har blivit ett hälsoproblem? Finns det fler åtgärder än bara träning- och kostförändringar? Vi på Medtronic vet att det inte går att bara prata om förebyggande åtgärder när problemet redan har blivit för stort.

Vad är fetma?

Svår övervikt eller "fetma" definieras som kraftig fettackumulering som kan ha negativa hälsokonsekvenser. Kroppsmasseindex (BMI) är ett enkelt index som beskriver relationen mellan vikt och längd och som ofta används för att klassificera övervikt och fetma hos vuxna. WHO:s definition är att ett BMI större än eller lika med 30 utgör fetma. BMI ska betraktas som en grov uppskattning eftersom det eventuellt inte motsvarar samma grad övervikt hos olika individer. I Sverige beräknas det att 15 procent av befolkningen för närvarande har fetma. (2)

Läkare som ler

Vad är fetma?

Övervikt och fetma är definierade som onormal eller kraftig fettackumulering som kan skada hälsan när fettet är lokaliserat i det intraviscerala området och bukområdet. (1) I Europa beräknas det att 23 procent av kvinnor och 20 procent av män för närvarande har fetma. (2)

ORSAKER TILL SVÅR ÖVERVIKT

Fetma är en sjukdom, inte ett livsstilsval. Orsaker till fetma kan variera från genetiska (3) och endokrina (4) sjukdomar till miljömässiga faktorer (5) såsom stress, kost, ett allt mer stillasittande arbetsliv och en obesogenisk miljö (6).

Kvinna arbetar på en dator i soffan

KONSEKVENSER AV FETMA

Fetma är en stor riskfaktor för en rad olika komorbiditeter (7). Dessa kan ha en stor påverkan på patienternas livskvalitet (8) och produktivitet (9). Till exempel ökar risken för diabetes typ 2 progressivt för varje BMI-enhet över 20 kg/m2.

Bloddroppe från finger

Risken för diabetes ökar progressivt för varje BMI-enhet över 20 kg/m2.

Ref. 10, 11

DET ÄR 6–12X SÅ TROLIGT ATT PERSONER SOM LEVER MED FETMA UTVECKLAR TYP 2-DIABETES. (12)

ÅR 2030 KOMMER DIABETES ATT VARA DEN 7:e MEST VANLIGA DÖDSORSAKEN. (13)

DIABETES-PATIENTER MELLAN 35 OCH 60 FÖRLORAR CA 1,1 ÅR PÅ ARBETSMARKNADEN. (14)

Möjliga cancer risker
Cancer risker
Cancer risker
Man sitter i sin trädgård

70 PROCENT AV PATIENTER MED OBSTRUKTIV SÖMNAPNÉ LIDER AV SVÅR ÖVERVIKT. (21, 22)

överviktsoperation

För många människor är en överviktsoperation ett effektivt sätt att behandla fetma eller sjuklig fetma på. Om du funderar på en överviktsoperation har du förmodligen frågor. Här hittar du de svar du behöver för att fatta ett välgrundat beslut om huruvida denna procedur är rätt för dig.

Läs mer om behandlingsalternativen
Man som går i skogen
Fördelar med överviktsoperation

FÖRDELAR MED OBESITASKIRURGI

Se andras berättelser

Läs mer om andras upplevelser om överviktsoperation.

Se mer

Referenser

1

Circulation Journal, American Heart Association, http://circ.ahajournals.org/content/126/10/1301.full 

3

Genetics of obesity and the prediction of risk for health, Andrew J. Walley, Alexandra I.F. Blakemore and Philippe Froguel, 2006

4

Obesity and endocrine disease, Kokkoris P, Pi-Sunyer FX. 2003  

5

World Health Organization http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 

6

UK Government Office for Science https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/295681/07-735-obesogenic-environmentsreview.pdf 

7

Guh DP, Zhang W, Bansback N, Amarsi Z, Birmingham CL, Anis AH. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2009;9:88.  

8

Schunk M, Reitmeir P, Schipf S, Völzke H, Meisinger C, Thorand B, Kluttig A, Greiser KH, Berger K, Müller G, Ellert U, Neuhauser H, Tamayo T, Rathmann W, Holle R. Health-related quality of life in subjects with and without Type 2 diabetes: pooled analysis of five population-based surveys in Germany. Diabet Med. 2012;29(5):646-53. 

9

Herquelot E, Guéguen A, Bonenfant S, Dray-Spira R. Impact of diabetes on work cessation: data from the GAZEL cohort study. Diabetes Care. 2011;34(6):1344-9. 

10

Must A, Spadano J, Coakley EH, Field AE, Colditz G, Dietz WH. The disease burden associated with overweight and obesity. JAMA. 1999;282(16):1523-9. 

11

Shaper AG, Wannamethee SG, Walker M. Body weight: implications for the prevention of coronary heart disease, stroke, and diabetes mellitus in a cohort study of middle aged men. BMJ. 1997;314(7090):1311-7. 

12

Guh DP, Zhang W, Bansback N, Amarsi Z, Birmingham CL, Anis AH. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2009;9:88. 

13

World Health Organisation. Diabetes Factsheet 312 (2017). Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ (accessed 08/03/2018) 

14

Herquelot E, Guéguen A, Bonenfant S, Dray-Spira R. Impact of diabetes on work cessation: data from the GAZEL cohort study. Diabetes Care. 2011;34(6):1344-9. 

15

Guh DP, Zhang W, Bansback N, Amarsi Z, Birmingham CL, Anis AH. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2009;9:88.

16

International Agency for Research on Cancer, “Weight control and physical activity”. IARC Handbook of Cancer Prevention, H. Vainio and F. Bianchini, Eds. IARC Press, Lyon, France, 2002. 6: 1–315.

17

World Cancer Research Fund, Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, American Institute for Cancer Research, Washington, DC, USA, 2nd edition, 2007.

18

Reis JP, Loria CM, Lewis CE, Powell-Wiley TM, Wei GS, Carr JJ, Terry JG, Liu K. Association between duration of overall and abdominal obesity beginning in young adulthood and coronary artery calcification in middle age. JAMA. 2013;310(3):280-8.

19

King DS, Wofford MR. Obesity and hypertension. Drug Topics. 2000;3:59-66.

20

Luppino FS et al. Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Arch Gen Psychiatry. 2010; 67 (3):220-9.

21

Malhotra A, White DP. Obstructive sleep apnoea. Lancet. 2002;360:237-45.

22

Young T, Shahar E, Nieto FJ, Redline S, Newman AB, Gottlieb DJ, Walsleben JA, Finn L, Enright P, Samet JM; Sleep Heart Health Study Research Group. Predictors of sleep-disordered breathing in community-dwelling adults: The sleep heart health study. Arch Intern Med. 2002;162(8):893-900.

23

Schauer PR, Ikramuddin S, Gourash W, Ramanathan R, Luketich J. Outcomes

after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity. Ann Surg 2000;

232:515–529.

24

Sugerman HJ, Felton WL 3rd, Sismanis A, Kellum JM, DeMaria EJ, Sugerman EL.

Gastric surgery for pseudotumor cerebri associated with severe obesity. Ann

Surg 1999; 229:634–640; discussion 640–642.

25

Mattar SG, Velcu LM, Rabinovitz M, et al. Surgically-induced weight loss

significantly improves nonalcoholic fatty liver disease and the metabolic

syndrome. Ann Surg 2005; 242:610–617; discussion 618–620.

26

Schauer PR, Burguera B, Ikramuddin S, et al. Effect of laparoscopic Roux-en

Y gastric bypass on type 2 diabetes mellitus. Ann Surg 2003; 238:467–484;

discussion 84–85.

27

Eid GM, Cottam DR, Velcu LM. Effective treatment of polycystic ovarian

syndrome with Roux-en-Y gastric bypass. Surg Obes Relat Dis 2005; 1:77–80.

28

Sugerman HJ, Sugerman EL, Wolfe L, Kellum JM, Schweitzer MA, DeMaria EJ.

Risks and benefits of gastric bypass in morbidly obese patients with severe

venous stasis disease. Ann Surg 2001; 234:41–46.

29

DeMaria EJ, Sugerman HJ, Kellum JM, Meador JG, Wolfe LG. Results of 281

consecutive total laparoscopic Roux-en-Y gastric bypasses to treat morbid

obesity. Ann Surg 2002; 235:640–645; discussion 645–647.

30

Christou NV, Sampalis JS, Liberman M, et al. Surgery decreases longterm

mortality, morbidity, and health care use in morbidly obese patients. Ann Surg

2004; 240:416–423; discussion 423–424.

31

Wittgrove AC, Clark GW. Laparoscopic gastric bypass, Roux-en-Y- 500

patients: technique and results, with 3-60 month follow-up. Obes Surg 2000;

10:233–239.