Pappa, mamma och son står tillsammans och sonen håller upp handen för en high-five

Ta fem minuter för att lära känna parkinsons och upptäcka DBS-behandlingen

Den 11 april är det Världsparkinsondagen

Logotyp för European Parkinson's Disease Association

Även det här året samarbetar vi med EPDA (European Parkinson's Disease Association) för att öka medvetenheten om Parkinsons sjukdom – en kronisk och progressiv rörelserubbning där symtomen förvärras med tiden. Den påverkar mer än 6 miljoner människor över hela världen – ett antal som kommer att fördubblas till 2040.1

I takt med att sjukdomen fortskrider minskar mängden dopamin som produceras i hjärnan, vilket gör att patienten inte kan styra sina rörelser på ett normalt sätt. Vad som orsakar sjukdomen är fortfarande okänt.2

Det finns behandlingar som kan hjälpa människor med Parkinsons när sjukdomen fortskrider.

LÄS MER OM PARKINSONS SJUKDOM OCH AVANCERADE BEHANDLINGAR

Incidens: mer än 6 miljoner människor1 över hela världen var drabbade 2015

graphical representation of a group of people

 

Det här antalet kommer att fördubblas till 20401

Ungefär 1/10 av patienterna med Parkinsons sjukdom är yngre än 50 år1

Parkinsons sjukdom symtom och förlopp1,3

Primära Parkinsonsymtom

Infographic showing common symptoms of Parkinson's disease.

vill du ha mer fakta om Parkinsons?1,3

Ladda ned vägledningen
Män löper 1,5 gånger högre risk att drabbas av Parkinsons sjukdom

män löper 1,5 gånger högre risk att få Parkinsons än kvinnor⁴

Få hjälp och råd om att vara vårdgivare vid Parkinsons

Ladda ned vägledningen
Elderly couple standing together and making a high five gesture towards the camera

Ta reda på om DBS kan vara ett alternativ för dig eller någon närstående med Parkinsons

Om du eller någon närstående har haft diagnosen Parkinsons i ungefär 5 år5 och det nuvarande läkemedlet inte fungerar kan det vara dags att överväga DBS-behandling (Deep Brain Stimulation, djup hjärnstimulering).
bild på en kvinnlig läkare som använder en dator

när hon överväger DBS-behandling vid Parkinsons

infographic showing the window of opportunity for DBS therapy in Parkinson's disease

 

DBS är mycket effektivt för rätt patienter.6

Det är ett kirurgiskt ingrepp som dämpar många av symtomen från Parkinsons sjukdom genom elektrisk stimulering.

Vi har utvecklat DBS-behandling i över 30 år

Mer än 175 000 människor+ världen över har behandlats med Medtronics DBS-behandling. DBS kan hjälpa till att minska rörelsesymtomen vid Parkinsons sjukdom och förbättra livskvaliteten.

Kvinna som håller en checklista med kryssmarkeringar

5 steg för att kontrollera om du är lämplig för DBS- behandling¹,⁷

 

1. Du har haft diagnosen Parkinsons i minst 5 år5

2. Effekten på rörelsesymtomen är inte adekvat med ditt nuvarande läkemedel

3. Du svarar för närvarande på Levodopa-behandling

Bild av en kalender och läkemedel

 

4. Du har haft rörelsesymtom i minst 4 månader

5. Du har fått biverkningar av ditt nuvarande läkemedel

Medtronic har varit ledande inom DBS-behandling i 30 år

Infographic showing 175,000 Medtronic DBS devices implanted worldwide

Vill du veta mer om Medtronic DBS-behandling?

Ladda ned broschyren

Läs mer om DBS-behandling

DBS-behandlingen fungerar som en pacemaker för hjärtat. Behandlingen skickar elektriska pulser till ett område i hjärnan som styr rörelserna. Pulserna stoppar en del av de hjärnsignaler som orsakar symtomen vid Parkinsons sjukdom.

Behandlingen fungerar dygnet runt med minimalt underhåll och minimal ansträngning.8

Bild på en patient som talar med en läkare

5 saker att räkna med vid DBS-kirurgi

 

1. En specialist utvärderar om DBS passar dig

2. MRT- eller DT-skanning genomförs för att avbilda hjärnan

3. En kirurg opererar in tunna trådar i hjärnan och en liten enhet under huden på bröstet

bild av en patient som cyklar och pratar

 

4. Läkaren slår på den och anpassar den efter dina symtom

5. Du återgår till ditt vanliga liv och går på kontroller hos läkare

Ta fem minuter och besök EPDA om du vill ha information om Parkinsons sjukdom och lokala patientföreningar

besök EPDA:s webbplats
1

European Parkinson’s Disease Association. What Is Parkinson’s? https://www.epda.eu.com/about-parkinsons/what-is-parkinsons/. Accessed 14 Dec. 2020.

2

Lang AE, Lozano AM. Parkinson’s disease. N Engl J Med. 1998;339(15):1044–1053. First of two parts.

3

European Parkinson’s Disease Association. Motor Symptoms. https://www.epda.eu.com/about-parkinsons/symptoms/motor-symptoms/. Accessed 14 dec. 2020.

4

Are men at greater risk for Parkinson’s disease than women?, Wooten G., J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:637–639

5

Parkinson’s UK. “Deep Brain Stimulation for Parkinson’s.” Accessed 10 Dec. 2020. https://www.parkinsons.org.uk/sites/default/files/2020-02/B123_DBS_FINAL_WEB.pdf

6

Medtronic Supplemental Analysis, Supplement to EPDA website update re patient barriers and claims- v17- Sept-2015

7

OkunMS, Foote KD. Parkinson’s disease DBS: what, when, who and why? The time has come to tailor DBS targets. Expert Rev Neurother. 2010 December ; 10(12): 1847–1857.

8

“Deep Brain Stimulation – Advantages, Risks and Conditions Treated.” Accessed 14 Dec. 2020. https://www.aans.org/en/Patients/Neurosurgical-Conditions-and-Treatments/Deep-Brain-Stimulation#:~:text=Stimulation%20settings%20can%20be%20modified,therapy%2C%20when%20they%20become%20available.

+ Antal unika patienter med implantat (dvs. ”nya patienter”) i januari 2020.

Kortfattat meddelande

Denna information ersätter inte rekommendationer från hälso- och sjukvårdspersonal. Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om du vill ha mer information.