Man med kajak

MINSKA SPASTICITETEN EFTER STROKE

ITB TherapySM* är en beprövad behandling för att minska spasticitet efter stroke.1,2,3,5

Spasticitet 

är ofta  en följd av stroke.  

Läs mer om möjliga behandlingar för svår spasticitet.

LÄS MER

KÄNN IGEN symtomen

Varje år drabbas 15 miljoner människor i hela världen av stroke4 . Spasticitet, som följd av stroke, är ett symptom som kan behandlas eller vars svårighetsgrad kan minskas.

1World-stroke-image-SE

Patientberättelse Patsy delar med sig av sin berättelse

Det här är berättelsen om Patsy, som utvecklade spasticitet till följd av en stroke.

LÄS PATSYS BERÄTTELSE

MEDTRONIC DINA PARTNER
INOM STROKEVÅRD

Läs mer om hur vi tillhandahåller lösningar för hela vårdförloppet vid stroke.

LÄS MER
jpg
bottom-image

Referenser

1

Creamer M, Cloud G, Kossmehl P, et al. Intrathecal baclofen therapy versus conventional medical management for severe post-stroke spasticity: Results from a multicentre, randomised, controlled, open-label trial (SISTERS). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Jun;89(6):642-650.

2

Ivanhoe CB, Francisco GE, McGuire JR, et al. Intrathecal baclofen management of poststroke spastic hypertonia: implications for function and quality of life. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87(11):1509–15.

3

Schiess MC, Oh IJ, Stimming EF, et al. Prospective 12-month study of intrathecal baclofen therapy for poststroke spasticupper and lower extremity motor control and functional improvement. Neuromodulation. 2011;14(1):38-45.

4

Världshälsoorganisationen. Global burden of stroke. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf?ua=1

5

Creamer et al. Effect of intrathecal baclofen on pain and quality of life in poststroke spasticity: A randomized trial (SISTERS). Stroke. 2018;49:2129–2137.

*

Denna information ersätter inte rekommendationer från hälso- och sjukvårdspersonal. I enhetens bruksanvisning finns utförlig information om användning, implantationsingreppet, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och möjliga biverkningar. För ytterligare information kan du kontakta din lokala Medtronic-representant och/eller gå in på Medtronics webbplats på www.medtronic.com