implanterbar
cardioverter- defibrillator (ICD)


Ditt personliga akutvårdsteam, alltid redo att rädda livet på dig

VARFÖR BEHÖVER JAG EN IMPLANTERBAR CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR (ICD)?

Din läkare har rekommenderat att du får en ICD eftersom du riskerar att drabbas av livshotande arytmier som kan leda till plötsligt hjärtstillestånd. Om plötsligt hjärtstillestånd inte behandlas omedelbart kan det leda till döden. Plötsligt hjärtstillestånd är inte samma sak som en hjärtinfarkt, även om de två ofta blandas ihop:

Plötsligt hjärtstillestånd uppstår när ett elektriskt funktionsfel i hjärtat gör att det slutar slå. En hjärtinfarkt orsakas av en blockering av ett kärl som transporterar blod till hjärtmuskeln och kan leda till bestående skador på en del av hjärtat.

Lyssna
på vad människor säger om att leva med en Icd

Protiva berätta om sin resa från det att hon fick en ICD till hur hon lever idag. 

Se
hur en ICD
blir implanterad

I den här animationen lär du dig mer om ICDs och hur de är implanterade. 

LEVA MED EN ICD

Så länge din läkare inte har några invändningar kan du återuppta alla aktiviteter som du brukade göra innan du fick din ICD.

De flesta människor anpassar sig snabbt till sin ICD. När såret har läkt helt är det inga problem att ta promenader, arbeta i trädgården, utöva sporter och bada. 

Det finns några försiktighetsåtgärder att komma ihåg för personer som lever med en ICD. Till exempel måste du hålla ett avstånd på 15 cm mellan din enhet och din smartphone eller föremål som innehåller magneter. 

Du har eventuellt många frågor om att leva med enheten och vi hoppas att du hittar matnyttiga svar i patientbroschyren.

hämta diskussionsguide

Du kan använda diskussionsguiden som hjälp när du ställer frågor till din läkare om att få en ICD

hämta guiden

mer information om ICD-ENHETER för snabba hjärtslag (takykardi)

mer information

resa
tryggt

Om du ska ut och resa kan du söka efter en klinik som kan hjälpa dig vid behov

sök klinik

Tala med din familj och vänner om ICD:n eftersom det kan få dig att känna dig tryggare.

Stödgrupper och föreningar kan också vara till stor hjälp.

icd

tcoyh

icd

icd

känner du till oss?

Medtronic är en global ledare inom medicinteknik, med fler än 85 000 medarbetare världen över. Vi arbetar för läkare, sjukhus och patienter i nästan 160 länder.  Vi har hjälpt hjärtpatienter i över 60 år.