Detta kommer att spela en video - kirurger

KONTINUERLIG Nervövervakning

TEKNISKA FRAMSTEG:
POTENTIELLA INKREMENTELLA FÖRDELAR MED KONTINUERLIG
IONM MED APSTM-ELEKTRODER JÄMFÖRT MED
INTERMITTENT IONM

information om kontinuerlig övervakning

Läs enhetens manual för detaljerad information om användarinstruktioner, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar. Om du vill ha mer information kontaktar du en lokal Medtronic-representant eller går till Medtronics webbplats på www.medtronic.com.