Detta kommer att spela en video - Vägledning för

MEDICINSK
UTBILDNING
PROGRAM

DIN UTBILDNINGSRESA

Medtronic arbetar hårt för att hjälpa öron-, näsa- och halskirurger med utveckling av deras expertis för att uppnå bättre patientresultat. Vi samarbetar med ledande internationella och europeiska institutioner för att utveckla och leverera program med hög kvalitet i utmärkta och moderna lokaler. 

Deltagarna genomgår en kombination av undervisning och inlärningsmetoder, inklusive onlineutbildning, föreläsningar, diskussioner, likworkshopar och fallstudier.

Innehållet och tillvägagångssättet är olika för olika kurser men deltagarna uppmuntras alltid att bidra med egna idéer, kunskaper och erfarenheter och deltar aktivt i en öppen dialog med kollegor och utbildare.

VÅR VISION

Våra program är utformade för att kontinuerligt utveckla specialistkunskaper och kirurgiska färdigheter för bättre kliniska resultat. De kännetecknas av tre principer:

Vår vision

VÅRA PROGRAM

Vårt program

Läs enhetens manual för detaljerad information om användarinstruktioner, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar. Om du vill ha mer information kontaktar du en lokal Medtronic-representant eller går till Medtronics webbplats på www.medtronic.com.