Detta kommer att spela en video - LÄKARE SOM SAMTALAR

EVIDENS FÖR KLINISKT VÄRDE

SAMMANFATTNING AV IONM UNDER SKÖLDKÖRTEL-/BISKÖLDKÖRTEL-/ÖRONOPERATIONER OCH PAROTIDEKTOMIER

kliniskt värde

EVIDENS FRÅN ENKELBLINDA RANDOMISERADE KONTROLLERADE STUDIER: INTERMITTENT IONM MINSKADE INCIDENSEN AV NERVPARES/-FÖRLAMNING UNDER TOTALA TYROIDEKTOMIER OCH BILATERALA SKÖRDKÖRTELOPERATIONER

evidens

EVIDENS FRÅN 8 900 PATIENTER I TYSKLAND: INTERMITTENT IONM MINSKADE FREKVENSEN AV TIDIG OCH BESTÅENDE PARES

Intermittent IONM minskade avsevärt frekvensen av total tidig och bestående postoperativ RNS-pares bland sköldkörtelkirurgpatienter och patienter som genomgick högriskprocedurer (återkommande struma, sköldkörtelkarcinom) jämfört med enbart visualisering20

evidens från 8 900 patienter

EVIDENS FRÅN EN ICKE-RANDOMISERAD KONTROLLERAD STUDIE: INTERMITTENT IONM MINSKADE FREKVENSEN AV ÖVERGÅENDE OCH BESTÅENDE PARES

Jämfört med visualiseringen minskade intermittent IONM avsevärt graden av övergående och bestående pares för RLN (nerver i riskzonen)21

evidens från icke-randomiserade kontrollerade studier

EVIDENS FRÅN EN RANDOMISERAD KONTROLLERAD STUDIE: INTERMITTENT IONM FÖRBÄTTRAR ÅTERHÄMTNINGEN AV FUNKTIONEN HOS NERVUS FACIALIS

Allvarlighetsgraden för röststörningar minskades avsevärt med intermittent IONM jämfört med enbart visualisering efter sköldkörtelkirurgi22

evidens från en randomiserad kontrollerad studie

EVIDENS FRÅN EN RANDOMISERAD KONTROLLERAD STUDIE: INTERMITTENT IONM FÖRBÄTTRAR ÅTERHÄMTNINGEN AV FUNKTIONEN HOS NERVUS FACIALIS26

evidens från en randomiserad kontrollerad studie
evidens från en randomiserad kontrollerad studie

EVIDENS FRÅN EN RANDOMISERAD KONTROLLERAD STUDIE: INTERMITTENT IONM
RESULTERADE I TIDIGARE ÅTERHÄMTNING AV ANSIKTSFUNKTIONERNA

Jämfört med visualisering fick en signifikant högre procentandel av patienterna tillbaka ansiktsfunktionerna efter kirurgi för återkommande pleomorfiskt adenom när intermittent IONM användes26

evidens från en randomiserad kontrollerad studie

EVIDENS BASERAT PÅ POOLAD ANALYS: INTERMITTENT IONM RESULTERADE I HÖGRE FREKVENS FÖR BEVARANDE AV NERVUS FACIALIS

Intermittent IONM resulterade i signifikant högre procentandel av patienter med bevarande av nervus facialis jämfört med visualisering efter kirurgi för akustiskt neurom25

poolad analys

INTERMITTENT IONM MINSKADE FREKVENSEN
AV PARES I NERVUS FACIALIS

IONM minskade signifikant frekvensen av postoperativ pares i nervus facialis efter parotidektomier jämfört med visualisering hos patienter och hos patienter utan komorbiditeter och utan tidigare kirurgi27

analys av nervus facialis

KONTINUERLIG IONM MINSKADE FREKVENSEN
AV BESTÅENDE PARES

bestående pares

Läs enhetens manual för detaljerad information om användarinstruktioner, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar. Om du vill ha mer information kontaktar du en lokal Medtronic-representant eller går till Medtronics webbplats på www.medtronic.com.