Utbildning

Vårt mål är att alla, som i sitt arbete kommer i kontakt med våra produkter, skall känna sig väl förtrogna med deras funktion och användning. Detta anser vi vara en förutsättning för optimal patientbehandling och därigenom en mycket viktig del av vårt ansvar gentemot våra kunder.

Utbildning kan genomföras på flera olika sätt och Medtronic har varje år ett flertal schemalagda kurstillfällen. Dessa inkluderar såväl flerdagarskurser på vårt utbildningscentrum utanför Lausanne i Schweiz, som kortare utbildningstillfällen i våra, sjukhusets eller i sjukhuset närliggande lokaler.

Utbildningstillfällena lägger stor vikt vid såväl den grundläggande behandlingstekniken som produktinriktad träning med praktiska exempel. Vi kan också erbjuda implantationsträning för kirurger på ett antal välrenommerade kliniker i Europa. 


Anmälan till utbildning – Medtronic Sverige

Ja tack, jag deltar gärna på följande utbildning/ar:

Personlig information

Kontaktinformation

Kostnaden per kurs är specificerat i kurskatalog.

 Jag intygar härmed att jag har huvudmannens underskrift*

Din information behandlas och skyddas i enlighet med vår integritetspolicy Integritetsmeddelande.

tack-sida

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast två veckor innan utbildningstillfället.