JEDNA SPOLOČNOSŤ, JEDNO POSLANIE

Naše poslanie, spísané už v roku 1960, určuje, že našou prvou a najdôležitejšou prioritou je prispievať k zlepšovaniu kvality života ľudí. Aj po viac než polstoročí toto poslanie stále slúži ako náš etický rámec a inšpiratívny cieľ pre našich zamestnancov na celom svete.

POSLANIE SPOLOČNOSTI MEDTRONIC

  1. Prispievať ku kvalite života ľudí využívaním bioinžinierstva pri výskume, konštruovaní, výrobe a predaji prístrojov a zariadení, ktoré zmierňujú bolesť, obnovujú zdravie a predlžujú život.
  2. Smerovať náš rast do takých oblastí biomedicínskeho inžinierstva, kde preukazujeme maximálnu silu a schopnosti; získavať ľudí a vybavenie, ktoré umožnia rozširovať tieto oblasti; priebežne stavať na týchto oblastiach prostredníctvom vzdelávania a zdieľania poznatkov; nemrhať energiou v tých oblastiach, do ktorých nemôžeme prinášať unikátne a hodnotné riešenia.  
  3. Bezvýhradne sa usilovať o najvyššiu možnú spoľahlivosť a kvalitu našich produktov; byť neprekonateľným vzorom a byť uznávanými ako spoločnosť vyznávajúca oddanosť, čestnosť, poctivosť a zdvorilosť. 
  4. Vytvárať primeraný zisk, aby sme mohli plniť naše záväzky, podporovať rast a napĺňať naše ciele.  
  5. Rozoznať osobnú hodnotu zamestnancov vytvorením takého pracovného prostredia, ktoré poskytuje možnosti pracovnej sebarealizácie, bezpečnosť, osobný rozvoj a podiel na úspechu spoločnosti.
  6. Byť spoločensky zodpovednou spoločnosťou.

FAKTY A ŠTATISTIKY

Pokým dočítate túto vetu, naše terapie zlepšia život 6 ľudí.

VIAC O NÁS

Naša história

Od skromných začiatkov po svetového lídra, spoznajte históriu Medtronicu.

Prečítajte si viac

Medtronic Slovakia

Spoločnosť Medtronic na Slovensku.

Viac informácií