JEDNA SPOLOČNOSŤ, JEDNO POSLANIE

Naše poslanie, spísané už v roku 1960, stanovuje, že našou prvou a najdôležitejšou prioritou je prispievať k zlepšovaniu kvality života ľudí. Aj po viac než polstoročí toto poslanie stále slúži ako náš etický rámec a inšpiratívny cieľ pre našich zamestnancov na celom svete.

"Miliónom ľudí prinášame späť stratenú kvalitu života. To nás nesmierne motivuje v našom úsilí."

EARL BAKKEN

POSLANIE SPOLOČNOSTI MEDTRONIC

View an image of the number "1."

Prispievať ku kvalite života ľudí využívaním bioinžinierstva pri výskume, konštruovaní, výrobe a predaji prístrojov a zariadení, ktoré zmierňujú bolesť, obnovujú zdravie a predlžujú život.

View an image of the number "2."

Smerovať náš rast do takých oblastí biomedicínskeho inžinierstva, kde preukazujeme maximálnu silu a schopnosti; získavať ľudí a vybavenie, ktoré umožnia rozširovať tieto oblasti; priebežne stavať na týchto oblastiach prostredníctvom vzdelávania a zdieľania poznatkov; nemrhať energiou tam, kde nemôžeme prinášať unikátne a hodnotné riešenia.

View an image of the number "3."

Bezvýhradne sa usilovať o najvyššiu možnú spoľahlivosť a kvalitu našich produktov; byť neprekonateľným vzorom a byť uznávanými ako spoločnosť vyznávajúca oddanosť, čestnosť, poctivosť a zdvorilosť.

View an image of the number "4."

Vytvárať primeraný zisk, aby sme mohli plniť naše záväzky, podporovať rast a napĺňať naše ciele.

View an image of the number "5."

Rozoznať osobnú hodnotu všetkých zamestnancov vytvorením takého pracovného prostredia, ktoré poskytuje možnosti pracovnej sebarealizácie, bezpečnosť, osobný rozvoj a podiel na úspechu spoločnosti.

View an image of the number "6."

Byť spoločensky zodpovednou spoločnosťou.

alt

V roku 1974, pri príležitosti osláv 15. výročia založenia spoločnosti, Medtronic zorganizoval prvé podujatie s názvom „Mission and medallion ceremony“. Dnes sa toto významné podujatie organizuje niekoľkokrát za rok po celom svete, aby symbolicky prepojilo nových zamestnancov s naším spoločným cieľom. Každý zamestnanec obdrží medailu ako pripomienku pocty a zodpovednosti, ktorú máme všetci pri napĺňaní našej misie. 

FAKTY A ŠTATISTIKY

Pokým dočítate túto vetu, naše terapie zlepšia život 6 ľudí.

VIAC O NÁS

Naša História

Od skromných začiatkov po svetového lídra, spoznajte históriu Medtronicu.

Prečítajte si viac

Medtronic Slovakia

Spoločnosť Medtronic na Slovensku.

Viac informácií