JEDNA SPOLOČNOSŤ, JEDNO POSLANIE

poslanie

Naše poslanie, spísané už v roku 1960, určuje, že našou prvou a najdôležitejšou prioritou je prispievať k zlepšovaniu kvality života ľudí. Aj po viac než polstoročí toto poslanie stále slúži ako náš etický rámec a inšpiratívny cieľ pre našich zamestnancov na celom svete. Vedie našu každodennú prácu a pripomína nám, že naším úsilím je každoročne meniť životy miliónov ľudí k lepšiemu.

POSLANIE SPOLOČNOSTI MEDTRONIC

Prispievať ku kvalite života ľudí využívaním bioinžinierstva pri výskume, konštruovaní, výrobe a predaji prístrojov a zariadení, ktoré zmierňujú bolesť, obnovujú zdravie a predlžujú život.

  • Smerovať náš rast do takých oblastí biomedicínskeho inžinierstva, kde preukazujeme maximálnu silu a schopnosti; získavať ľudí a vybavenie, ktoré umožnia rozširovať tieto oblasti; priebežne stavať na týchto oblastiach prostredníctvom vzdelávania a zdieľania poznatkov; nemrhať energiou v tých oblastiach, do ktorých nemôžeme prinášať unikátne a hodnotné riešenia.  
  • Bezvýhradne sa usilovať o najvyššiu možnú spoľahlivosť a kvalitu našich produktov; byť neprekonateľným vzorom a byť uznávanými ako spoločnosť vyznávajúca oddanosť, čestnosť, poctivosť a zdvorilosť. 
  • Vytvárať primeraný zisk, aby sme mohli plniť naše záväzky, podporovať rast a napĺňať naše ciele.  
  • Rozoznať osobnú hodnotu zamestnancov vytvorením takého pracovného prostredia, ktoré poskytuje možnosti pracovnej sebarealizácie, bezpečnosť, osobný rozvoj a podiel na úspechu spoločnosti.
  • Byť spoločensky zodpovednou spoločnosťou.