This will play a video. - Banner pre pacientov týkajúci sa stimulácie miechy

Stimulácia miechy
Vráťte sa k tomu,
čo vás baví

Informácie o chronickej bolesti

Overená terapia na
zvládanie chronickej bolesti

Stimulácia miechy (SCS) je overená dlhodobá a účinná terapia na zvládanie chronickej bolesti.1,2 SCS narúša signály bolesti putujúce medzi miechou a mozgom. Získajte ďalšie informácie o prínosoch SCS, o tom, ako funguje a čo možno očakávať pred zákrokom, počas neho a po ňom.

Potenciálne prínosy
stimulácie miechy

  • Zlepšená schopnosť fungovať3
  • Účinnejšia než opakované chirurgické zákroky na liečbu bolesti4
  • Viaceré štúdie poskytli klinické dôkazy naznačujúce, že u niektorých pacientov liečených stimuláciou miechy (SCS) možno znížiť spotrebu perorálnych opiátov.5-7
  • Nedávna štúdia nabíjateľného prístroja ukázala, že väčšina pacientov zaznamenala výraznú úľavu od bolesti o 80 % alebo viac.8

Stimulácia miechy (SCS) od spoločnosti Medtronic ponúka neopioidnú alternatívu s pridelenou značkou CEE, ktorú možno použiť pri zlyhaní iných spôsobov liečby chronickej bolesti, ako sú napríklad:

  • fyzioterapia,
  • perorálne alebo transdermálne lieky,
  • injekcie alebo rádiofrekvencia,
  • chirurgický zákrok.
Ilustrácia chrbtice s neurostimulátorom a svetelnou slučkou okolo hornej časti tela

Spôsob fungovania

SCS narúša signály bolesti medzi miechou a mozgom. Stimuláciu aplikuje neurostimulátor – prístroj podobný kardiostimulátoru, ktorý sa implantuje pod kožu.

Impulzy prechádzajú z prístroja do chrbtice cez tenké izolované drôty nazývané elektródy.

Elektródy privádzajú slabé elektrické impulzy do oblasti blízko chrbtice. Prerušením signálov bolesti medzi miechou a mozgom vám stimulátor môže pomôcť vrátiť sa ku každodenným činnostiam, ktoré máte najradšej.


Pochopenie rizík

Medzi riziká patrí infekcia, posunutie elektródy, bolesť v mieste implantátu a strata účinnosti terapie. Podrobne ich konzultujte so svojím lekárom. Nie každý reaguje na SCS rovnakým spôsobom a vaše skúsenosti sa môžu líšiť.
 
Pozrite si ďalšie informácie o rizikách a bezpečnosti uvedené vyššie v časti Dôležité informácie o bezpečnosti a konzultujte ich so svojím lekárom.


Postup stimulácie miechy

Prečítajte si ďalšie informácie o skúšobnom a implantačnom postupe

Medicínske odmietnutie zodpovednosti

Informácie na tejto stránke sa nesmú používať ako náhrada za konzultáciu s lekárom. Informácie o diagnostike a liečbe vždy konzultujte so svojím lekárom.

1

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008;63(4):762-770. Discussion: 770.

2

Kemler MA, de Vet HC, Barendse GA, van den Wildenberg FA, van Kleef M. Effect of spinal cord stimulation for chronic complex regional pain syndrome type 1: five-year final follow-up of patients in a randomized controlled trial. J Neurosurg. 2008;108(2):292-298.

3

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. Spinal cord stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicenter randomized controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132(1-2):179-188.

4

North RB, Kidd D, Shipley J, Taylor RS. Spinal cord stimulation versus reoperation for failed back surgery syndrome: a cost effectiveness and cost utility analysis based on a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2007;61(2):361-369.

5

Gee L, Smith HC, Ghulam-Jelani Z, et al. Spinal cord stimulation for the treatment of chronic pain reduces opioid use and results in superior clinical outcomes when used without opioids. Neurosurgery. 2019. A non-randomized prospective cohort study of SCS patients between September 2012 and August 2015 (N=86 [n=53 on opioids]).

6

Sharan AD, Riley J, Falowski S, et al. Association of opioid usage with spinal cord stimulation outcomes. Pain Med. December 2018. A nonrandomized analysis of Truven Health Marketscan databases from January 2010 to December 2014 based on the first occurrence of an SCS implant (N= 5,476).

7

Pollard EM, Lamer TJ, Moeschler SM, et al. The effect of spinal cord stimulation on pain medication reduction in intractable spine and limb pain: a systematic review of randomized controlled trials and meta-analysis. Journal of Pain Research. 2019:12 1311 -1324. A research review summarising SCS studies with respect to opioid use and a further meta-analysis of comparative SCS RCTs of 1 year or greater duration (N=489).

8

Fishman M, Cordner H, Justiz R, et al. 12-Month Results from multicenter, open-label, randomized controlled clinical trial comparing differential target multiplexed spinal cord stimulation and traditional spinal cord stimulation in subjects with chronic intractable back pain and leg pain. Pain Pract. 2021; 00: 1–12. doi: 10.1111/papr.13066.