Používanie pokročilého vyhľadávania

Nasledujúce informácie sa vzťahujú na niektoré hlavné možnosti vyhľadávania a opisujú pokročilé techniky filtrovania pomocou možností filtrovania nachádzajúcich sa v ľavom stĺpci stránky s výsledkami vyhľadávania, vďaka ktorým získate efektívnejšie výsledky vyhľadávania.


Filter hľadania

Úvodné informácie o vyhľadávaní

Ak chcete vyhľadať požadovanú stránku alebo obsah, do vyhľadávacieho poľa zadajte niekoľko opisných slov a kliknite na tlačidlo Prejsť alebo stlačte klávesu Enter. Zobrazí sa stránka s výsledkami so zoznamom dokumentov a webových stránok, ktoré sa týkajú hľadaných výrazov, pričom najrelevantnejšie výsledky sa zobrazujú na začiatku stránky. Predvolene sa zobrazia len stránky, ktoré obsahujú všetky hľadané výrazy. Ak chcete vyhľadávanie rozšíriť alebo obmedziť, zadajte menej alebo viac výrazov alebo použite možnosti filtrovania v ľavom stĺpci stránky s výsledkami hľadania. Medzi hľadané výrazy nie je potrebné zadávať operátor „a“.

Každý výsledok vyhľadávania obsahuje jeden alebo viacero „úryvkov“ alebo „výťažkov“ z dokumentu na zobrazenie hľadaných výrazov v kontexte. V úryvku sa hľadaný výraz zobrazuje tučným písmom, takže môžete rýchlo zistiť, či výsledok je zo stránky alebo dokumentu, ktorý chcete zobraziť.

Hláskovanie

Pri vyhľadávaní v niektorých jazykoch sa vráti jeden návrh hláskovania s výsledkami dotazov, pri ktorých nástroj na kontrolu pravopisu zistil možný preklep. Nástroj na kontrolu pravopisu predvolene podporuje tieto jazyky:

  • Americká angličtina
  • Francúzština
  • Nemčina
  • Taliančina
  • Brazílska portugalčina
  • Španielčina

Nástroj na kontrolu pravopisu nie je kontextový.

Veľké a malé písmená

Pri vyhľadávaní sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Všetky písmená, bez ohľadu na to, ako ich zadáte, sa spracujú ako malé písmená. Napríklad hľadanie „kardiostimulátor“ a „Kardiostimulátor“ vráti rovnaké výsledky.

Bežné slová

Pretože niektoré výrazy majú tendenciu spomaľovať vyhľadávanie bez zlepšenia výsledkov, vyhľadávanie ich ignoruje. Sú to okrem iného:

  • Bežné slová a znaky, ako sú napríklad „kde“ a „ako“, ak sa používajú v spojení s ďalšími hľadanými výrazmi.
  • Niektoré jednotlivé číslice a jednotlivé písmená.

Ak je niektoré bežné slovo dôležité na získanie požadovaných výsledkov, môžete ho zahrnúť zadaním znamienka plus (+) pred toto slovo. Pred znamienkom + zadajte medzeru, no za ním nie.

Prípadne môžete vložiť niekoľko slov za sebou do úvodzoviek a vyhľadať frázu. Príklad: 'postup implantácie kardiostimulátora'