GSR gerçek dünya kayıtları

Klinik veriler

3.000'i aşkın kayıtlı hastayla
GLOBAL SYMPLICITY KAYITLARI (GSR) dünyadaki
en büyük renal denervasyon (RDN) veri setidir.

Bizimle iletişime geçin

Eşsiz gerçek dünya verileri

GLOBAL SYMPLICITY KAYITLARI günlük klinik uygulamayı temsil eden çeşitli hastalarda Symplicity™ kan basınç prosedürünün güvenliliğini ve etkililiğini göstererek hasta seçimi için kritik bir içgörü kaynağı haline gelmiştir. Hem ofis hem de 24 saatlik KB ölçümlerinde üç yıla kadar önemli ölçüde kan basıncı düşüşleri sürmüştür.1-3
GSR Real World Animate A - TRTurkish Turkey

Global RDN içgörüleri

Profesör Markus Schlaich dirençli hipertansiyonu olan hastalar için GLOBAL SYMPLICITY KAYITLARI verilerini tartışıyor.

Güvenlilik sonuçları

GLOBAL SYMPLICITY KAYITLARI gerçek klinik uygulamadan hastalarda üç yılda Symplicity kan basınç prosedürünün prosedürel ve uzun vadeli güvenliliğini sergilemiştir.1-3
GSR Real World Animate B - TRTurkish Turkey

Uzun vadeli sonuçlar çalışmasını ilerletme

GSR DEFINE, Symplicity kan basınç prosedürünün uzun vadeli güvenliliğini ve etkililiğini belgelendirecek olan, prospektif, çok merkezli, tek kollu, girişimsel olmayan, açık etiketli bir kayıt çalışmasıdır.

  • Kayıt olacak 5.000 hasta
  • Dünya genelinde 300'ü aşkın merkez
  • Bir ila beş yıl takip
Bir rapor imgesi bu prosedür için çoklu randomize kontrollü araştırmaları temsil eder.

Birden Fazla RCT

Symplicity prosedürü randomize kontrollü araştırmalarda önemli ölçüde ve güvenli şekilde kan basınç düşüşü sergilemiştir.5,6
Açık bir kitap simgesi Symplicity prosedürü için klinik kanıtların kapsamını temsil etmektedir.

Kapsamlı klinik kanıt

Symplicity kan basınç prosedürünün güvenliliği ve etkililiğine dair geniş bir araştırma dizisine bağlantılar bulun.
Bir not panosu simgesi hasta seçimi kaynaklarının bulunabilirliğini göstermektedir.

Doğru hastaları seçin

Symplicity kan basınç prosedüründen hangi tür hastaların faydalanabileceğini görün.

Bu belge, geçerli sağlık otoritesi ürün kayıtlarına sahip ülkelerdeki Sağlık Uzmanlarına yöneliktir.

Önemli: Tüm talimatlar, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve önlemler için her zaman ürünle birlikte verilen Kullanım Talimatlarına/Elektronik Kullanım Talimatlarına bakın. 

*

Compared to a modeled control group in the GLOBAL SYMPLICITY REGISTRY.

2,000 incremental patients to the GLOBAL SYMPLICITY REGISTRY.

1

Mahfoud F, Mancia G, Schmieder R, et al. Three-year safety and efficacy in the Global Symplicity Registry: Impact of antihypertensive medication burden on blood pressure reduction. Presented at PCR e-course 2020.

2

Mahfoud F, Mancia G, Schmieder R, et. al. Renal Denervation in high-risk patients with hypertension. Journal of the American College of Cardiology. 2020; 75(23): 2879 - 2888.

3

Mahfoud F, Mancia G, Schmieder R, et al. Three-year safety and efficacy in the Global Symplicity Registry: Subgroup Analysis. Presented at ESH 2019.

4

Schmieder R, Böhm M, Schlaich M, et al. Modeled Clinical Event Reductions at Three Years in High-Risk Hypertension Patients Treated with Renal Denervation. Presented at Deutsche Gesellschaft fur Kardiologie 2021.

5

Böhm M, Kario K, Kandzari DE, et al. Efficacy of catheter-based renal denervation in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal): a multicentre, randomised, sham-controlled trial. The Lancet 2020; Published online March 29, 2020.

6

Mahfoud F, Kandzari DE, Kario K, et al. Long-term efficacy and safety of renal denervation in the presence of antihypertensive drugs (SPYRAL HTN-ON MED): a randomised, sham-controlled trial. The Lancet. 2022; 399:1401-1410.