Hasta seçimi

Hipertansiyon için renal denervasyon

Symplicity™ kan basınç prosedürü günlük klinik uygulamada gördüğünüz geniş bir hasta grubuna yardımcı olabilir.

Bizimle iletişime geçin

Symplicity prosedürü için ideal hastaları seçin

Symplicity kan basınç prosedürü için aday olabilecek hastalar genelde üç gruptan birine dahil olur. Tipik olarak bu hastalar tercihlerini dikkate alan prosedür hakkında dengeli bir konuşmaya açıktır.

Bir rakamı, hipertansiyon programı oluşturma sürecindeki birinci adımı temsil etmektedir.

Kontrol etmesi güç

Antihipertansif ilaçlar alan ve bunları tamamen uygun şekilde alan ancak yine de kan basınçlarını (KB) kontrol edemeyen hastalar sıklıkla farklı bir tedavi yaklaşımı denemeye hazırdır.2

İki rakamı, hipertansiyon programı oluşturma sürecindeki ikinci adımı temsil etmektedir.

İlaç almaya isteksiz veya alamayan

Hastalar ne kadar çok ilaç alırlarsa bu ilaçları alma kurallarına o kadar az uyarlar.2-4 Hastalar iki haptan üçe geçtiklerinde bu uyum eksikliği ikiye katlanır.2-4 Bu faktörler hastaların neredeyse yarısının neden bir yıl içinde ilaçları uygun şekilde almamaya başladığını açıklamaktadır.5

Üç rakamı, hipertansiyon programı oluşturma sürecindeki üçüncü adımı temsil etmektedir.

Motivasyon sahibi

Symplicity kan basınç prosedürü için tercihi yöneten faktörler genellikle hastanın kan basınç düşüşünün faydalarını ne kadar net anladığıyla ilişkilidir. Bu faktörler şunları içerir:

  • Kişisel deneyimler yüksek kan basıncı sonuçlarını gerçek hale getirmiştir.2
  • Yüksek kan basıncı önemli bir risk olarak algılanmaktadır.2
  • Kan basıncı ilaçlarının yan etkileri hayatı olumsuz etkilemiştir.2

Uzmanlar renal denervasyonu öneriyor

Tüm dünyadaki tıbbi birliklerden giderek artan sayıda uzman görüşü ve konsensüs beyanları Symplicity kan basınç prosedürü dahil olmak üzere renal denervasyon için hasta seçim kriterlerini şekillendirmektedir.

Görüşler nettir

Avrupa Hipertansiyon Derneği'nden bir pozisyon makalesi geniş bir dizi hasta için kanıta dayalı bir tedavi seçeneği olarak renal denervasyonu önermektedir.1

Avrupa Hipertansiyon Derneği'nin gri arka plan üzerindeki beyaz logosu.

Gerçek dünyada RDN hasta seçimi

Radcliffe Medical Education'a ait bu üç bölümlük seri dirençli hipertansiyonu olan hastalar için RDN kılavuz ilkelerinin pratikteki uygulamalarını kapsamaktadır. CME akreditasyonludur.

Radcliffe Medical Education'a ait RDN için hasta seçimi konulu ve akreditasyonlu üç bölümlük CME serisinde yer alan dört uzman.

Hasta tercihi neden önemlidir?

Makaleyi indirin
Özel bir program inşa ederek hipertansiyona karşı harekete geçin.

HTN programınızı inşa edin

Symplicity kan basınç prosedürünü topluluğunuza tanıtmak için kaynakları keşfedin.
 

İki metin baloncuk simgesi hasta öğretim materyallerinin bulunabilirliğini temsil etmektedir.

HTN'nin risklerini açıklayın

Hastalarınızı hipertansiyon riskleri ve Symplicity kan basınç prosedürünün neden doğru seçim olabileceği hakkında bilgilendirin.

Bu belge, geçerli sağlık otoritesi ürün kayıtlarına sahip ülkelerdeki Sağlık Uzmanlarına yöneliktir.

Önemli: Tüm talimatlar, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve önlemler için her zaman ürünle birlikte verilen Kullanım Talimatlarına/Elektronik Kullanım Talimatlarına bakın. 

1

Schmieder R, Mahfoud F, Mancia G, et al. European Society of Hypertension position paper on renal denervation 2021. J Hypertens. 2021;39(9):1733-1741.

2

Schmieder R, Kandzari D, Wang TD, et. al. Differences in patient and physician perspectives on pharmaceutical therapy and renal denervation for the management of hypertension. J Hypertens. 2020. Doi:10.1097/HJH.0000000000002592.

3

Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). European Heart Journal. 2018;39(33):3021-3104. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

4

Schmieder RE, Mahfoud F, Azizi M, et al. European Society of Hypertension position paper on renal denervation 2018. J Hypertens. 2018;36(10):2042-2048.

5

Bruno RM, Taddei S, Borghi C, et al. Italian Society of Arterial Hypertension (SIIA) position paper on the role of renal denervation in the management of the difficult-to-treat hypertensive patient. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2020;27:109-117.