Klinik seçki

Bizimle iletişime geçin

RDN için en kapsamlı klinik kanıt yelpazesi

SPYRAL HTN Global Klinik Programı hipertansiyonu olan hastalarda kan basıncını azaltmak için tasarlanmış olan Symplicity kan basınç prosedürüne odaklanır.
 
 
 
 
Clinical Compendium Animate A - TRTurkey, Turkish

Devam eden randomize kontrollü araştırmalar

SPYRAL HTN-ON MED Araştırması

Bu RCT üç adede kadar standart anti-hipertansif ilaç varlığında kullanım ile renal denervasyonun kan basıncını azaltma güvenliliğini ve etkililiğini değerlendirmektedir. Birincil sonlanım noktaları:
 
 • Majör advers olay insidansının değerlendirilmesi üzerinden akut ve kronik güvenlilik
 • 24 saatlik ambulatuar kan basıncı izlemesi (ABPM) ile ölçüldüğü üzere sistolik kan basıncındaki değişiklik
   

SPYRAL AFFIRM

Bu çalışma Symplicity kan basınç prosedürünün uzun vadede güvenliliğini, etkililiğini ve uzun ömürlülüğünü değerlendirecektir.
 
 • 1.000 hasta
 • 100 global araştırma merkezi
 • Üç yüksek risk alt grubu
 • Üç yıllık takip
 • ON ve OFF MED araştırmalarında 200 hastada beş yıllık takip

Randomize kontrollü araştırma sonuçları

İki randomize kontrollü araştırma Symplicity kan basınç prosedürünün güvenliliğini ve etkililiğini sergilemiştir.2,3

İlaç varlığı

Yüksek kan basıncı için ilaç alan hastaları gösteren haplar.

SPYRAL HTN-ON MED Pilot Çalışması

Bu pilot çalışma antihipertansif ilaçlar varlığında Symplicity kan basınç prosedürü geçiren hastalarda üç yılda ofis sistolik kan basıncındaki düşüşleri göstermiştir.
 
 • Üç yılda -18,7 mmHg 24 saatlik sistolik KB4
 • Üç yılda -20,9 mmHg ofis SKB4
 • İlaç alan >%80 oranında hasta Symplicity prosedürüyle SKB <140 mmHg değerini elde etmiştir4
 • Üç yılda sıfır cihaz veya prosedür güvenlilik olayı4

İlaç yokluğu

KB ilaçları almayan hastaları göstermek üzere üstü çizili haplar.

SPYRAL HTN-OFF MED Pivot Araştırması

Bu çalışma antihipertansif ilaçların yokluğunda çalışıldığında Symplicity kan basınç prosedürünün kan basıncını düşürdüğünü ve güvenli olduğunu göstermiştir.

 • Üç ayda -9,2 mmHg ofis SKB2
 • Üç ayda 0 cihaz veya prosedürle ilişkili MAE2

Gerçek dünya kayıtları

GLOBAL SYMPLICITY KAYITLARI

Dünyadaki en büyük renal denervasyon (RDN) veri seri olan GLOBAL SYMPLICITY KAYITLARI, günlük klinik uygulamayı temsil eden çeşitli hastalarda Symplicity kan basınç prosedürünün güvenliliğini ve etkililiğini göstererek hasta seçimi için kritik bir içgörü kaynağı haline gelmiştir.5
 • 3 yılda -16,7 mmHg ofis SKB düşüşü5
 • 3 yılda sıfır cihaz veya prosedürle ilişkili majör advers olay5

GSR DEFINE

Bu, hipertansiyonu olan gerçek dünya hasta popülasyonunda Symplicity kan basınç prosedürünün uzun vadeli güvenliliğini ve etkililiğini belgelendirecek olan, prospektif, çok merkezli, tek kollu, girişimsel olmayan, açık etiketli bir kayıt çalışmasıdır. GSR DEFINE, GLOBAL SYMPLICITY KAYITLARININ devamıdır.
 
 • 5.000 toplam hasta§
 • Dünya genelinde 300'ü aşkın merkez
 • Bir ila beş yıl takip

Hasta tercih çalışması

Global Hasta Tercihi
 
Journal of Hypertension'da yayınlanan bir makale hipertansiyon hastalarının, Symplicity prosedürü dahil olmak üzere RDN'yi hekimlerden farklı şekilde görebileceğini göstermektedir. Bu durum güncel olarak antihipertansif ilaçlar almayanlar dahil olmak üzere söz konusu hastalardan birçoğunun kan basınçlarını düşürmek için neden prosedürü tercih edebileceğini açıklamaktadır.
35 Percent Circle Icon - TRTurkish Turkey
İnsan başı içinde bir dişliden oluşan simge öğretim kaynaklarının bulunabilirliğini temsil etmektedir.

Öğretim kaynakları bulun

Symplicity kan basınç prosedürü hakkında CME kurslarını ve sunumları keşfedin.
Bir böbrek simgesi Medtronic Renal Denervasyonun kan basıncını düşürmek için renal sinirleri tedavi ettiği gerçeğine atıfta bulunmaktadır.

Prosedürün nasıl işlediğini görün

Symplicity kan basınç prosedürü hakkında daha fazlasını öğrenin.
Manuel tansiyon manşonu ve pompası içeren bir simge.

Hipertansiyona karşı harekete geçin

Symplicity kan basınç prosedürünü topluluğunuza başarılı bir şekilde tanıtmak için kaynaklara erişim elde edin.

Bu belge, geçerli sağlık otoritesi ürün kayıtlarına sahip ülkelerdeki Sağlık Uzmanlarına yöneliktir.

Önemli: Tüm talimatlar, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve önlemler için her zaman ürünle birlikte verilen Kullanım Talimatlarına/Elektronik Kullanım Talimatlarına bakın. 

*

Includes Symplicity Spyral™ and Flex™ catheters.

Death, stroke, end-stage renal disease, or MI.

Compared to modeled control group in the GLOBAL SYMPLICITY REGISTRY.

§

2,000 patients incremental to the GLOBAL SYMPLICITY REGISTRY.

1

Medtronic Data on File.

2

Kandzari DE, Böhm M, Mahfoud F, et al. Effect of renal denervation on blood pressure in the presence of antihypertensive drugs: 6-month efficacy and safety results from the SPYRAL HTN-ON MED proof-of-concept randomised trial. The Lancet. 2018 Jun 9;391(10137):2346-2355.

3

Böhm M, Kario K, Kandzari DE, et al. Efficacy of catheter-based renal denervation in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal): a multicentre, randomised, sham-controlled trial. The Lancet 2020; Published online March 29, 2020.

4

Mahfoud F, Kandzari DE, Kario K, et al. Long-term efficacy and safety of renal denervation in the presence of antihypertensive drugs (SPYRAL HTN-ON MED): a randomised, sham-controlled trial. The Lancet. 2022; 399:1401-1410.

5

Mahfoud F, Mancia G, Schmieder R, et al. Three-year safety and efficacy in the Global Symplicity Registry: Impact of antihypertensive medication burden on blood pressure reduction. Presented at PCR e-course 2020.

6

Schmieder R, Böhm M, Schlaich M, et al. Modeled Clinical Event Reductions at Three Years in High-Risk Hypertension Patients Treated with Renal Denervation. Presented at Deutsche Gesellschaft fur Kardiologie 2021.

7

Schmieder, R.E., Högerl, K., Jung, S. et al. Patient preference for therapies in hypertension: a cross-sectional survey of German patients. Clinical Research in Cardiology 108, 1331–1342 (2019).