Er wordt nu een video gestart - werknemer werkt aan hartimplantaat

Hoe we helpen tijdens de coronapandemie (COVID-19)

Onze focus ligt op het veilig houden van onze werknemers die zorgteams voorzien van levensreddende producten die nodig zijn om patiënten over de hele wereld te kunnen blijven behandelen.

18 maart 2020 -- De moed van artsen, verpleegkundigen en zorgteams die patiënten helpen tijdens deze wereldwijde pandemie, is in één woord inspirerend. Terwijl ze er alles aan doen om de zieken weer beter te maken, doet Medtronic zijn deel om te helpen. We blijven hard aan het werk om onze levensreddende medische technologie beschikbaar te stellen in deze moeilijke omstandigheden.

De impact van de coronapandemie op onze patiënten, de zorgprofessionals waar we mee werken, en op onze medewerkers, verandert van dag tot dag. Gemeenschappen over de hele wereld ervaren het coronavirus op verschillende manieren, die ieder hun eigen unieke en lokale aanpak vereisen.

Op dit moment, nu de verspreiding van het virus het leven overal ter wereld ontwricht, worden onze beademingsapparatuur, beademingsfilters, capnografiemonitoren en pulsoximeters gebruikt door zorgprofessionals in dit gevecht. Deze en andere cruciale medische technologieën helpen patiënten met ernstige ademhalingsproblemen als gevolg van het virus, om in leven te blijven. Tegelijkertijd zien we dat bepaalde niet-urgente medische ingrepen worden geannuleerd of uitgesteld in getroffen landen in de wereld.

We hebben stappen ondernomen om te helpen deze wereldwijde gezondheidscrisis aan te pakken. En dit zullen we blijven doen door:

  • Focussen op het beschikbaar houden van onze producten. We zijn aanwezig in meer dan 150 landen ter wereld – allemaal met verschillende behoeften. Medewerkers van Medtronic zijn in gesprek met zorgverleners, leveranciers en overheden om onze middelen zo goed mogelijk te blijven leveren. Onze bedrijfscontinuïteitsteams blijven zorgdragen voor een veilige productie en levering van levensreddende producten en apparatuur aan patiënten over de hele wereld. We werken hard om zoveel mogelijk beademingsapparaten beschikbaar te stellen om te helpen nu de behoeften van ziekenhuizen wereldwijd toenemen.
  • Ondersteuning van de behoeften van onze zorgpartners. Onze medewerkers in het veld, die met klanten in ziekenhuizen werken, werken op nieuwe manieren samen met zorgverleners – zoals bijvoorbeeld via videochats om technische ondersteuning en training te bieden – om er alles aan te doen om blootstelling te beperken. In situaties waarin werknemers in een klinische setting blijven werken – bijvoorbeeld om ondersteuning te bieden bij het installeren van medische technologie voor de behandeling van patiënten die herstellende zijn van het coronavirus – volgen we de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), de FOD Volksgezondheid en de betrokken overheidsinstanties, en de lokale ziekenhuisrichtlijnen, om de veiligheid voorop te stellen bij het helpen van artsen, verpleegkundigen en zorgteams. We zetten ook monitoring op afstand in om de blootstelling voor patiënten, ziekenhuispersoneel en medewerkers van Medtronic te helpen beperken.
  • Donatie van medische goederen en ondersteunen van niet-goevernementele organisaties (NGO’s). Tot op heden hebben Medtronic en de Medtronic Foundation $1,2 miljoen toegezegd voor de coronahulpverlening over de hele wereld, waaronder product- en gelddonaties. De Medtronic Foundation werkt nauw samen met andere non-profitorganisaties om de gezondheidsbehoeften van de gemeenschappen te financieren via het toekennen van schenkingen. De stichting zal binnenkort nog verdere financiële bijdragen aankondigen, net als vrijwilligersinitiatieven.
  • Thuiswerkopties voor medewerkers en aangescherpte veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus te helpen beperken. Onze medewerkers die op afstand kunnen werken, zijn wereldwijd thuis gaan werken. Voor andere functies zoals die in de productie en distributie, hebben we de maatregelen wat betreft sterilisatie en reiniging aangescherpt. Ook houden de mensen afstand tot elkaar en volgen ze de voorgeschreven hygiënerichtlijnen, waaronder regelmatig handen wassen.
  • Middelen en ondersteuning voor onze medewerkers. We bieden onze medewerkers wereldwijd de mogelijkheid om thuis te werken en andere ondersteunende middelen.

Bij Medtronic geloven we dat medische technologie bijdraagt aan het menselijk welzijn door het verlichten van pijn, het herstellen van de gezondheid en het verlengen van levens. We zetten ons in om levensreddende producten te maken, en ons werk moet doorgaan. Onze focus ligt nu op het veilig houden van onze werknemers die zorgteams voorzien van wat ze nodig hebben om patiënten over de hele wereld te kunnen blijven behandelen.