vrouw die fietst

Radiofrequente ablatietherapie

Spataderen (chronische veneuze insufficiëntie)

RADIOFREQUENTE ABLATIETHERAPIE

Bij de radiofrequente (RF-)ablatietherapie wordt de spatader van binnenuit door verhitting met radiofrequentiegolven afgesloten. Deze behandeling is minder belastend voor u dan een operatie1. Zo is er geen narcose nodig en hoeft de arts maar een klein sneetje te maken. U wordt wel plaatselijk verdoofd.

Met de RF-ablatietherapie worden de oppervlakkige aderen behandeld. Deze zijn meestal de oorzaak van spataderen. Daarnaast kunnen met deze methode de verbindingsvaten (de perforanten) worden behandeld.

WAT GEBEURT ER BIJ DE RF-ABLATIETHERAPIE?

Bij de behandeling wordt via een klein sneetje (van 2 mm) in de huid een katheter in de spatader gebracht. Met behulp van een echo bepaalt de arts de juiste positie van de katheter. Nadat de ader is verdoofd, wordt het uiteinde van de katheter tot maximaal 120 graden verhit door hoogfrequente radiogolven. Hierdoor wordt de vaatwand beschadigd en sluit de ader. De katheter wordt voorzichtig teruggetrokken. Als de spatader is gesloten, wordt het bloed omgeleid via gezonde aderen. Het wondje is zo klein dat hechten niet nodig is. Na enkele maanden is de spatader afgebroken door uw lichaam.

Voordelen: minder pijn en sneller herstel

De RF-ablatietherapie heeft een aantal voordelen.

  • Bij de RF-ablatietherapie ervaart u minder pijn dan bij het strippen van spataderen, en u herstelt sneller en heeft minder last van blauwe plekken.2,3 Voor de behandeling is geen operatie via de lies nodig, maar slechts een sneetje van 2 mm. Een plaatselijke verdoving is voldoende en het wondje hoeft niet gehecht te worden.
  • De ingreep vindt meestal plaats op de polikliniek en duurt 40 tot 60 minuten.2,3
  • Uit een studie2 blijkt dat patiënten minder pijn hebben en dat bloeduitstortingen en complicaties minder voorkomen dan bij verhitting met laser, waarbij de temperatuur oploopt tot 725 graden.2,3
  • De gemiddelde patiënt kan binnen een paar dagen weer normale activiteiten doen.4 Wel kan uw arts u afraden om de eerste dagen zwaar te stillen of lang te staan.
  • De meeste patiënten ervaren na een maand dat ze minder klachten hebben.1

Mogelijke risico’s en complicaties

Elke medische behandeling heeft mogelijke risico’s en complicaties. De vaatspecialist zal met u bespreken of er in uw situatie bijzondere/extra risico’s zijn. De specialist zal ook met u bespreken welke mogelijke complicaties de ablatietherapie kan hebben, waaronder perforatie van een bloedvat, trombose, longembolie, flebitis (aderontsteking), hematoom, infectie, paresthesie (gevoelloosheid of tinteling), huidverkleuring, brandwonden en/of zenuwletsel.

Referenties:

1

Morrison, N. VenaSeal Closure System vs. Radiofrequency Ablation for Incompetent Great Saphenous Veins (VeClose). 36 Month Results presented at: IVC; April 20, 2017; Miami, FL

2

Rasmussen LH, et al. Randomized clinical trial comparing endovenous laser ablation, radiofrequency ablation, foam sclerotherapy and surgical stripping for great saphenous varicose veins. Britisch Journal of Surgery Society 2011; 98:1079-87.

3

Proebstle, Alm BJ, Gockeritz O, et al. Five-year results from the prospective European multicentrecohort study on radiofrequency segmental thermal ablation for incompetent great saphenous veins. The Britisch Journal of Surgery Feb 2015;102(3):212-218.

4

Gibson K. Cyanoacrylate Closure of Incompetent Great, Small and Accessory Saphenous Veins without the use of Post-Procedure Compression: A Post-Market Evaluation of the VenaSeal System (WAVES trial): Twelve Month Data. Results presented at: Charing Cross; 2017; London, UK.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.