Συνθετικό πλέγμα Symbotex™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το συνθετικό πλέγμα Symbotex™ παρέχει στους χειρουργούς βελτιωμένη ευχρηστία, με εύκολη έκπτυξη και τοποθέτησή του πλέγματος εντός της κοιλιακής κοιλότητας. Προσφέρει επίσης βέλτιστη απόδοση για τους ασθενείς, με άριστη ενσωμάτωση στους ιστούς και ελαχιστοποίηση των σπλαγχνικών συμφύσεων.

Το πλέγμα Symbotex™ διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης με ειδικές υποκατηγορίες για λαπαροσκοπική και ανοιχτή χειρουργική.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
SYM9 Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/Διάμετρος 9 cm Κουτί 1
SYM12 Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/Διάμετρος 12 cm Κουτί 1
SYM15 Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/Διάμετρος 15 cm Κουτί 1
SYM1510 Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/15 x 10 cm Κουτί 1
SYM2015 Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/20 x 15 cm Κουτί 1
SYM2520 Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/15 x 20 cm Κουτί 1
SYM3020 Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/30 x 20 cm Κουτί 1
SYM3728 Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/37 x 28 cm Κουτί 1
SYM4232 Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/42 x 32 cm Κουτί 1
SYM2012E Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/20 x 12 cm Κουτί 1
SYM1710E Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/17 x 10 cm Κουτί 1
SYM2515E Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/25 x 15 cm Κουτί 1
SYM3420E Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/34 x 20 cm Κουτί 1
SYM4024E Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/40 x 24 cm Κουτί 1
SYM8OS Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/Διάμετρος 8 cm Κουτί 1
SYM1510OS Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/15 x 10 cm Κουτί 1
SYM2015OS Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/20 x 15 cm Κουτί 1
SYM2520OS Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/25 x 20 cm Κουτί 1
SYM3020OS Συνθετικό πλέγμα Symbotex™/30 x 20 cm Κουτί 1

Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ για λαπαροσκοπική χρήση

Λεπτομέριες προϊόντος

Σχεδιασμένο για την παροχή λύσεων σε βασικά ζητήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης, το πλέγμα αυτοκαθήλωσης για λαπαροσκοπική χρήση ProGrip™ προσφέρει καθήλωση χωρίς καρφίδες σε όλο το ανατομικό εύρος([FOOTNOTE=0Kolbe, T, Hollinsky, C, Walter, I, Joachim, A, and Rülicke, T. Influence of a new self-gripping hernia mesh on male fertility in a rat model. Surgical Endoscopy 2010; 24: 455-461.],[ANCHOR=],[LINK=]) εξαλείφοντας τον πόνο([FOOTNOTE=Laxa, B, and Jacob, B. An ongoing prospective study evaluating self-gripping mesh (Parietex ProGrip™) without additional fixation during laparoscopic total extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair: initial analysis. IHS 2012 P1620.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=5Birk, D. Self-gripping mesh in laparoscopic inguinal hernia repair. Technique and clinical outcome of 96 operations. IHS 2012 P-1654.],[ANCHOR=],[LINK=]) και το κόστος([FOOTNOTE=Edwards, C. Self-fixating mesh is safe and feasible for laparoscopic inguinal hernia repair. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. Συνέδριο: Επιστημονική συνάντηση 2011 της Αμερικανικής Εταιρείας Γαστρεντερικών Ενδοσκοπικών Χειρουργών (SAGES), Σαν Αντόνιο, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες. Έναρξη συνεδρίου: 20110330 Λήψη συνεδρίου: 20110402. 25: S324.],[ANCHOR=],[LINK=]) που συνδέεται με τα παραδοσιακά μέσα καθήλωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
LPG1510 Πλέγμα αυτοκαθήλωσης ProGrip™ για λαπαροσκοπική χρήση, 10 x 15 Κουτί 1
LPG1510X2 Πλέγμα αυτοκαθήλωσης για λαπαροσκοπική χρήση ProGrip™, 10 x 15 Κουτί 2
LPG1510AR Πλέγμα αυτοκαθήλωσης για λαπαροσκοπική χρήση ProGrip™, δεξιάς ανατομίας Κουτί 1
LPG1510AL Πλέγμα αυτοκαθήλωσης για λαπαροσκοπική χρήση ProGrip™,  αριστερής ανατομίας Κουτί 1
LPG1510AK2 Πλέγμα αυτοκαθήλωσης για λαπαροσκοπική χρήση ProGrip™, αμφοτερόπλευρης ανατομίας Κουτί 2

Συνθετικό κοιλιακό πλέγμα Parietex™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το συνθετικό κοιλιακό πλέγμα Parietex™ είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αποκατάσταση μικρής κοιλιοκήλης. Το μέγεθος, το σχήμα και το ειδικό σύστημα καθήλωσης και έκπτυξης έχουν σχεδιαστεί για τη βέλτιστη προσαρμογή στο κοιλιακό τοίχωμα και για ευκολία έκπτυξης και καθήλωσης([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την έκθεση της εσωτερικά χορηγούμενης προκλινικής μελέτης 0506-141814 με τίτλο «Report 10 days and 4 weeks implantation study in a porcine model», Μάρτιος 2012, και την έκθεση 0506-141814 με τίτλο «Report 10 days and 4 weeks implantation study – amendment 1», Ιούνιος 2012.],[ANCHOR=],[LINK=]).

Σύνθετο πλέγμα Parietene™ DS

Λεπτομέριες προϊόντος

Ένα ισχυρό,([FOOTNOTE=Με βάση έκθεση εσωτερικής προκλινικής δοκιμής#T2294CR212, Επικύρωση σχεδίου του σύνθετου πλέγματος Parietene™ DS σε εργαστήρια από χειρούργους: Αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε μέσω δοκιμασιών και ερωτηματολογίων χρήστη με χρήση σε προσομοιωμένο περιβάλλον χρησιμοποιώντας χοίρειο μοντέλο (n=7 χειρούργοι). Σεπτέμβριος 2016.],[ANCHOR=],[LINK=]) εύχρηστο πλέγμα για ανοικτή και λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης.([FOOTNOTE=Με βάση εσωτερική προκλινική έκθεση #T2294CR212. Επικύρωση σχεδίου του σύνθετου πλέγματος Parietene™ DS σε εργαστήρια από χειρούργους: Σχόλια από επτά ανεξάρτητους χειρούργους κατόπιν χρήσης σε προσομοιωμένο περιβάλλον χρησιμοποιώντας χοίρειο μοντέλο. Σεπτέμβριος 2016.],[ANCHOR=],[LINK=])

Στη μία πλευρά, ένα μακροπορώδες πλέγμα για την αποκατάσταση ελαττωμάτων στην κοιλιοκήλη. Στην άλλη πλευρά, μια απορροφήσιμη μεμβράνη για την ελαχιστοποίηση ανεπιθύμητης προσκόλησης ιστού.([FOOTNOTE=Με βάση τη μελέτη NAMSA #198929, Ελαχιστοποίηση προσάρτησης ιστού για την απόδοση του πλέγματος, την επίδραση του τοπικού ιστού και την ενσωμάτωση του ιστού του σύνθετου πλέγματος Parietene DS σε ένα μοντέλο τυφλικής αποκόλλησης σε αρουραίους. Με βάσει τους ρυθμούς επίπτωσης της προσάρτησης τυφλικού μαλακού ιστού στο πλέγμα μέσω μακροσκοπικών παρατηρήσεων στους αρουραίους (n=18 δοκιμαστικά μέρη έναντι n=12 γυμνών πλεγμάτων; p<0,05). Οκτώβριος 2016.],[ANCHOR=],[LINK=]),†

Δύο μοναδικές επιφάνειες. Ένα μοναδικό πλέγμα.

Μακροπορώδες πλέγμα Parietene™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ευκολία χρήσης στον χειρουργό κατά τη διάρκεια επεμβάσεων αποκατάστασης κήλης([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. T2291CR044, Physical and mechanical properties of Parietene™ macroporous mesh.],[ANCHOR=],[LINK=]). Ένα μικροπορώδες πλέγμα πολυπροπυλενίου.

Αν και υπάρχουν πολλές επιλογές, όταν πρόκειται για επεμβάσεις αποκατάστασης κήλης, παραμένουμε πρωτοπόροι στην ανάπτυξη προϊόντων αποκατάστασης κήλης που επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ευκολίας χρήσης και σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

Το μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ είναι ένα από τα πιο πρόσφατα πλέγματα υψηλής ποιότητας που προσφέρουμε για απρόσκοπτες χειρουργικές επεμβάσεις με επιτυχείς εκβάσεις για τους ασθενείς†,1,([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. T2291CR037, Parietene™ macroporous mesh evaluation by surgeons for design validation. 13 Ιουνίου 2014.],[ANCHOR=],[LINK=])

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Χαρακτηριστικά:

Μακροπορώδης δομή

Μεγάλοι πόροι (2,0 x 2,4 mm)†,([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. T2291CR050a, Designed for improved visualization during placement. 23 Ιουλίου 2014.],[ANCHOR=],[LINK=])

Μηχανική αντοχή

Μακροπορώδης σχεδίαση χωρίς συμβιβασμούς στην αντοχή για ανοιχτές επεμβάσεις εξωπεριτοναϊκής αποκατάστασης βουβωνοκήλης και κοιλιοκήλης†,([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. T2291CR044, Physical and mechanical properties of Parietene™ macroporous mesh],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Based on internal test report #T2291CR031a, Parietene™ macroporous mesh (type P12 textile) vs. Prolene™* soft polypropylene mesh.],[ANCHOR=],[LINK=])

Ισορροπημένη πλεκτή δομή

Προσφέρει ευκολία στον χειρισμό του πλέγματος, προσαρμογή στο κοιλιακό τοίχωμα και δυνατότητα περικοπής στο επιθυμητό μέγεθος χωρίς ξέφτισμα†,1,2,([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. T2291CR049A, Ability to be trimmed to size without fraying. 17 Ιουλίου 2014.],[ANCHOR=],[LINK=])

Επιφανειακή πυκνότητα

Βέλτιστη επιφανειακή πυκνότητα 46g/m2 †,([FOOTNOTE=Bringman S, Wollert S, Osterberg J, et al. Three-year results of a randomized clinical trial of lightweight or standard polypropylene mesh in Lichtenstein repair of primary inguinal hernia. Br J Surg. 2006;93(9):1056-9.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. T2291CR059a, Parietene™ macroporous mesh (type P12 textile) vs. Prolene™* soft polypropylene mesh. 12 Μαΐου 2014.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Deeken CR, Abdo MS, Frisella MM, Matthews BD. Physicomechanical evaluation of polypropylene, polyester, and polytetrafluoroethylene meshes for inguinal hernia repair. J Am Coll Surg. 2011;212(1):68-79.],[ANCHOR=],[LINK=])

Διαφανές

Βελτιωμένη ορατότητα για την υποβοήθηση της τοποθέτησης και της καθήλωσης του πλέγματος†,([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. T2291CR050a, Designed for improved visualization during placement. 23 Ιουλίου 2014.],[ANCHOR=],[LINK=])

Απομνημόνευση σχήματος

Η σωστή ισορροπία μεταξύ ανελαστικότητας και απαλότητας†,2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Διαστάσεις Ποσότητα
Κοιλιοκήλη      

PPM2020

PPM2020X3

Μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ 20x20 cm

κουτί 1 τμχ

κουτί 3 τμχ

PPM3030

PPM3030X3

Μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ 30x30 cm

κουτί 1 τμχ

κουτί 3 τμχ

PPM4530

PPM4530X3

Μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ 45x30 cm

κουτί 1 τμχ

κουτί 3 τμχ

Βουβωνοκήλη      

PPM1106

PPM1106X3

PPM1106X6

Μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ 11x6 cm

κουτί 1 τμχ

κουτί 2 τμχ

κουτί 3 τμχ

PPM1508

PPM1508X3

PPM1508X6

Μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ 15x7.5 cm

κουτί 1 τμχ

κουτί 3 τμχ

κουτί 6 τμχ

PPM1510

PPM1510X3

PPM1510X6

Μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ 15x10 cm

κουτί 1 τμχ

κουτί 3 τμχ

κουτί 6 τμχ

PPM1515

PPM1515X3

PPM1515X6

Μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ 15x15 cm

κουτί 1 τμχ

κουτί 3 τμχ

κουτί 6 τμχ

PPMK1106

PPMK1106X3

PPMK1106X6

Μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ 11x6 cm

κουτί 1 τμχ

κουτί 3 τμχ

κουτί 6 τμχ

PPMK1508

PPMK1508X3

PPMK1508X6

Μακροπορώδες πλέγμα Parietene™ 15x7.5 cm

κουτί 1 τμχ

κουτί 3 τμχ

κουτί 6 τμχ

Αυτοκαθηλούμενο πλέγμα πολυεστέρα ProGrip™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το αυτοσυγκρατούμενο πλέγμα ProGrip™ — με σχεδόν δεκαετή, αποδεδειγμένα επιτυχή τεχνολογία ενίσχυσης ιστού — προλαμβάνει τις κήλες μετά από λαπαροτομίες.([FOOTNOTE=Blazquez Hernando LA, Garcıa-Urena MA, Lopez-Monclus J, et al. Prophylactic mesh can be used safely in the prevention of incisional hernia after bilateral subcostal laparotomies. Surgery. 2016;160(5):1358–1366.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Sværdborg M, Damsgaard TE. Donor-site morbidity after pedicled TRAM breast reconstruction: a comparison of two different types of mesh. Ann Plast Surg. 2013;71],[ANCHOR=],[LINK=])

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Χαρακτηριστικά

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ασθενείς να αποφύγουν τον πόνο των μετεγχειρητικών κηλών και να μειώσουμε τον χρόνο και το κόστος που δαπανούν τα συστήματα υγείας για την αντιμετώπισή τους. Το αυτοσυγκρατούμενο πλέγμα πολυεστέρα ProGrip™ βοηθάει στην εκπλήρωση και των δύο αυτών στόχων.

Αυτοσυγκρατούμενο πλέγμα ProGrip™:

Παρέχει άμεση καθήλωση χωρίς ένταση σε ολόκληρη την επιφάνεια του πλέγματος — προσφέροντας ταυτόχρονα χειρουργική αποδοτικότητα και οφέλη για τους ασθενείς.([FOOTNOTE=Hopson SB, Miller LE. Open ventral hernia repair using ProGrip™ self-gripping mesh. Int J Surg. 2015;23(Pt A):137–140.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Kapischke M, Schulze H, Caliebe A. Self-fixating mesh for the Lichtenstein procedure: a prestudy. Langenbecks Arch Surg. 2010;395(4):317-322. Η μελέτη αυτή διεξήχθη με το πλέγμα Parietene ProGrip™.],[ANCHOR=],[LINK=])

Το πετυχαίνει συνδυάζοντας τεχνολογία μονόκλωνου πολυεστέρα με επαναπορροφήσιμα μικροάγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ (PLA). Εξασφαλίζει έτσι άμεση και ισχυρή καθήλωση για τους χειρουργούς, με αντοχή και άνεση4,([FOOTNOTE=Hollinsky C, Kolbe T, Walter I, et al. Comparison of a new self-gripping mesh with other fixation methods for laparoscopic hernia repair in a rat model. J Am Coll Surg. 2009;208(6):1107– 1114. Η μελέτη αυτή διεξήχθη με το πλέγμα Parietene ProGrip™.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Chastan P. Tension free open inguinal hernia repair using an innovative self-gripping semi-resorbable mesh. Hernia (2009) 13:137–142 DOI 10.1007/s10029-008-0451-4 J Minim Access Surg. 2006;2(3):139-143. Η μελέτη αυτή διεξήχθη με το πλέγμα Parietene ProGrip™.],[ANCHOR=],[LINK=])

Ημι-επαναπορροφήσιμο πλέγμα

Μετά την απορρόφηση του PLA, παραμένει το 50% του υλικού([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. RAT021, PLA degradation report. 2014],[ANCHOR=],[LINK=])

Μακροπορώδης δομή

Ευνοεί την καλύτερη ιστική ενσωμάτωση και υποστηρίζει τη μείωση των αντιδράσεων σε ξένο σώμα ([FOOTNOTE=Weyhe D, Cobb W, Lecuivre J, et al. Large pore size and controlled mesh elongation are relevant predictors for mesh integration quality and low shrinkage: systematic analysis of key parameters of meshes in a novel minipig hernia model. Int J Surg. 2015;22:46–53.],[ANCHOR=],[LINK=])-([FOOTNOTE=Σύμφωνα με έκθεση εσωτερικών δοκιμών, Type GT8 textile TEX014, justifying for the pore size. 2015.],[ANCHOR=],[LINK=])

Επαναπορροφήσιμα μικροάγκιστρα

Παρέχουν άμεση στερέωση με περιορισμένη ανάγκη επιπλέον καθήλωσης1,3,([FOOTNOTE=Verhelst J, de Goede B, Kleinrensink GJ, Jeekel J, Lange JF, van Eeghem KH. Open incisional hernia repair with a self-gripping retromuscular Parietex™ mesh: a retrospective cohort study. Int J Surg. 2015;13:184–188.],[ANCHOR=],[LINK=])

Ανατομικό πλέγμα Dextile™

Λεπτομέριες προϊόντος

Τα πλεονεκτήματα της πραγματικά ανατομικής σχεδίασης([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. 43008CR268, Design output file Merlin. Φεβρουάριος 2019.],[ANCHOR=],[LINK=]),([FOOTNOTE=Σύμφωνα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ της Medtronic υπ' αριθ. US-20180318057-A1, Prosthesis for inguinal hernia repair. Νοέμβριος 2018.],[ANCHOR=],[LINK=])

Το ανατομικό πλέγμα μοναδικής σχεδίασης Dextile™ είναι μια εύχρηστη λύση που μπορεί να προσφέρει τις επιδιωκόμενες από τους ιατρούς θετικές εκβάσεις για τους ασθενείς.([FOOTNOTE=Σύμφωνα με την εσωτερική έκθεση υπ' αριθ. 43008CR339, Support for marketing claims related to surface of Dextile™ anatomical mesh vs. competitors. Αύγουστος 2019.],[ANCHOR=],[LINK=])

Πλέγμα αυτοκαθήλωσης Parietex ProGrip™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το πλέγμα αυτοκαθήλωσης Parietex ProGrip™ παρέχει ασφάλεια, άνεση για τους ασθενείς και ευκολία χρήσης. Η προηγμένη τεχνολογία μικροάγκιστρων παρέχει άμεση καθήλωση([FOOTNOTE=Δεδομένα αρχείου.],[ANCHOR=],[LINK=]) όλης της επιφάνειας του πλέγματος για ασφαλή αποκατάσταση και ομοιόμορφη κατανομή της τάσης για την άνεση του ασθενούς. Σχεδιασμένα για ευκολία χρήσης, τα επαναπορροφήσιμα μικροάγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ (PLA) δίνουν στους χειρουργούς τη δυνατότητα τοποθέτησης και στερέωσης του πλέγματος σε λιγότερα από 60 δευτερόλεπτα([FOOTNOTE=Philippe Chastan, MD (2006). «Tension-Free Open Inguinal Hernia Repair Using an Innovative Self-Gripping Semi-Resorbable Mesh.» Journal of Minimal Access Surgery; pp 139-43.],[ANCHOR=],[LINK=]), χωρίς τη χρήση επιπλέον μέσων καθήλωσης([FOOTNOTE=Η χρήση επιπλέον μέσων καθήλωσης επαφίεται στην κρίση του χειρουργού.],[ANCHOR=],[LINK=]). Οι χειρουργοί και οι ασθενείς μπορούν να αναμένουν ασφαλή αποκατάσταση με μεγαλύτερη άνεση για τον ασθενή.

Όλα τα προϊόντα Parietex™ δημιουργούνται από μακροπορώδες πολυεστερικό υλικό που προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό σε σύγκριση με τα πλέγματα πολυπροπυλενίου in vitro.([FOOTNOTE=Lefranc, O., Codoro, C., Vernier, A., Hadba, A., Gravagna, P. and Therin, M. (2009). «PET vs. PP Mesh Constructs and Their Influence on L929 Fibroblasts Adhesion and Proliferation.» EHS/AHS. Springer. Berlin, Hernia. 13: 64-72.],[ANCHOR=],[LINK=])

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
TEM1208GR Parietex ProGrip™ κομμένο εκ των προτέρων με πτερύγιο στη δεξιά πλευρά, 12 x 8 cm (4,7”x 3”) Κουτί 1
TEM1208GL Parietex ProGrip™ κομμένο εκ των προτέρων με πτερύγιο στην αριστερή πλευρά, 12 x 8 cm (4,7”x 3”) Κουτί 1
TEM1409GR Parietex ProGrip™ κομμένο εκ των προτέρων με πτερύγιο στη δεξιά πλευρά, 14 x 9 cm (5,5”x 3,5”) Κουτί 1
TEM1409GL Parietex ProGrip™ κομμένο εκ των προτέρων με πτερύγιο στην αριστερή πλευρά, 14 x 9 cm (5,5”x 3,5”) Κουτί 1
TEM1509G Ορθογώνιο πλέγμα Parietex ProGrip™, 15 x 9 cm (6”x 3,5”) Κουτί 1
TEM1515G Ορθογώνιο πλέγμα Parietex ProGrip™, 15 x 15 cm (6”x 6”) Κουτί 1

Βελτιωμένο σύνθετο (PCOx) πλέγμα Parietex™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex™(PCOx) παρέχει επαναπορροφήσιμο φραγμό κολλαγόνου στη μία πλευρά για τον περιορισμό των σπλαγχνικών συμφύσεων. Στην άλλη πλευρά, μια τρισδιάστατη πλεκτή δομή από πολυεστέρα ευνοεί τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη ιστού, καθώς και την ευκολία χρήσης.

Βασισμένο στην αποδεδειγμένη απόδοση του αρχικού πλέγματος PCO, το PCOx είναι η επόμενη γενιά συνθετικών πλεγμάτων Parietex™. Έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του χειρουργού και του ασθενούς κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής αποκατάστασης κοιλιοκήλης. Το νέο σχέδιο ενσωματώνει ανθεκτικότερο φραγμό και υλικό ύφανσης αποκλειστικής σχεδίασης με καλύτερη ορατότητα και αυξημένη ισχύ([FOOTNOTE=«Συγκριτική μελέτη διάρρηξης του υλικού ύφανσης και ισχύος της συρραφής: Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex™ έναντι κλασικού συνθετικού πλέγματος Parietex™». Έκθεση εσωτερικών δοκιμών της Covidien 1003CR053.],[ANCHOR=],[LINK=]).

Το πλέγμα PCOx προάγει την ταχεία ενσωμάτωση στο κοιλιακό τοίχωμα([FOOTNOTE=Αξιολόγηση των επιδράσεων στους τοπικούς ιστούς και ελαχιστοποίηση της ιστικής σύμφυσης σε μοντέλο τυφλικής σύμφυσης σε αρουραίους. BioMatech (NAMSA), France.],[ANCHOR=],[LINK=]), ελαχιστοποιεί τις σπλαγχνικές συμφύσεις([FOOTNOTE=Gonzalez et al. Αντίσταση στον σχηματισμό συμφύσεων: Μια συγκριτική μελέτη επεξεργασμένων και μη επεξεργασμένων πλεγμάτων τοποθετημένων εντός της κοιλιακής κοιλότητας. Hernia (2004) 8: 213–219. Η μελέτη αυτή χρηματοδοτείται από την Covidien. Ο Δρ Ramshaw είναι τρέχων σύμβουλος της Covidien. Ο Δρ Rodeheaver είναι πρώην σύμβουλος της Covidien.],[ANCHOR=],[LINK=]) και διευκολύνει τη γερή καθήλωση με καρφίδες16.

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
PCO9FX Πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου και προτοποθετημένα ράμματα, 9 cm, στρογγυλό Κουτί 1
PCO12FX Πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου και προτοποθετημένα ράμματα, 12 cm, στρογγυλό Κουτί 1
PCO15FX Πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου και προτοποθετημένα ράμματα, 15 cm, στρογγυλό Κουτί 1
PCO20FX Πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου και προτοποθετημένα ράμματα, 20 cm, στρογγυλό Κουτί 1
PCO1510FX Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex (PCOx) 15cm x 10cm με ράμματα στερέωσης Κουτί 1
PCO2015FX Πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου και προτοποθετημένα ράμματα, 20 x 15 cm, ορθογώνιο Κουτί 1
PCO2520FX Πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου και προτοποθετημένα ράμματα, 25 x 20 cm, ορθογώνιο Κουτί 1
PCO3020FX Πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου και προτοποθετημένα ράμματα, 30 x 20 cm, ορθογώνιο Κουτί 1
PCO3728FX Πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου και προτοποθετημένα ράμματα, 37 x 28 cm, ορθογώνιο Κουτί 1
PCO9X Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex (PCOx) 9 cm, στρογγυλό Κουτί 1
PCO12X Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex (PCOx) 12 cm, στρογγυλό Κουτί 1
PCO15X Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex (PCOx) 15 cm, στρογγυλό Κουτί 1
PCO20X Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex (PCOx) 20 cm, στρογγυλό Κουτί 1
PCO1510X Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex (PCOx) 15 cm x 10 cm Κουτί 1
PCO2015X Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex (PCOx) 20 cm x 15 cm Κουτί 1
PCO2520X Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex (PCOx) 25 cm x 20 cm Κουτί 1
PCO3020X Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex (PCOx) 30 cm x 20 cm Κουτί 1
PCO3728X Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex (PCOx) 37 cm x 28 cm Κουτί 1

Σύστημα βύσματος και επιθέματος Parietex™

Λεπτομέριες προϊόντος

Η τελευταία προσθήκη στην οικογένεια συνθετικών πλεγμάτων Parietex™ παρέχει ευκολία χρήσης και επιτρέπει στους χειρουργούς να διατηρήσουν την καθιερωμένη τεχνική τους. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη βελτίωση της άνεσης του ασθενούς και της διεγχειρητικής ασφάλειας χάρη στη μοναδική του σχεδίαση.

  • Ευκολία χρήσης: Σχεδιασμένο για την τυπική τεχνική «plug and patch».
  • Αποτελεσματικότητα: Ανεπτυγμένο για την καθιερωμένη τεχνική αποκατάστασης «plug and patch» που προσφέρει χαμηλά ποσοστά υποτροπής και συνεπή, αναπαραγώγιμα αποτελέσματα([FOOTNOTE=Zhao, G. (2009) Open Mesh Techniques for Inguinal Hernia Repair: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Annals of Surgery; Vol. 250, Number 1, July 2009.],[ANCHOR=],[LINK=]).
  • Προσαρμογή στο έλλειμμα: Τα επαναπορροφήσιμα μικροάγκιστρα καθιστούν εφικτή την προσαρμογή του βύσματος στο μέγεθος και το σχήμα του εμφυτεύματος, παρέχοντας ταυτόχρονα αυξημένη σταθερότητα πριν από την καθήλωση με ράμμα([FOOTNOTE=Ο δίσκος πρέπει να καθηλωθεί επαρκώς, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετανάστευσης. Συνιστούμε τη χρήση μη απορροφήσιμων μέσων καθήλωσης.],[ANCHOR=],[LINK=]).
Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
PNP6X3 Σύστημα βύσματος και επιθέματος Parietex™ - στρογγυλό βύσμα 6,5 cm με λαπαροσκοπικό επίθεμα Κουτί 3
PNP8X3 Σύστημα βύσματος και επιθέματος Parietex™ - στρογγυλό βύσμα 8 cm με λαπαροσκοπικό επίθεμα Κουτί 3

Βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex™ με ανοιχτή ποδιά (PCO OSx)

Λεπτομέριες προϊόντος

Το βελτιστοποιημένο συνθετικό πλέγμα Parietex™ με ανοιχτή ποδιά (PCO OSx) προσφέρει νέο επίπεδο ελέγχου κατά τη διάρκεια ανοιχτών επεμβάσεων αποκατάστασης κοιλιοκήλης. Η σχεδίαση με ανοιχτή ποδιά (open skirt, OS) παρέχει αυξημένη ανελαστικότητα για ευκολότερο χειρισμό κατά την εμφύτευση για ανοιχτή αποκατάσταση μετεγχειρητικής κήλης και κοιλιοκοίλης.

Το πτερύγιο με ποδιά στην τοιχωματική πλευρά του πλέγματος επιτρέπει την ευκολότερη προσβασιμότητα στα σημεία καθήλωσης κατά την ανοιχτή προσέγγιση. Η ποδιά παρέχει μια περιοχή καθήλωσης προστατευμένη από τα σπλάγχνα στη μία πλευρά και επιτρέπει την καθήλωση στο κοιλιακό τοίχωμα χωρίς να επηρεαστεί η μεμβράνη κολλαγόνου.

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
PCO1510OSX Πλέγμα πολυεστέρα με ποδιά, με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου, 15 x 10 cm Κουτί 1
PCO2015OSX Πλέγμα πολυεστέρα με ποδιά, με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου, 20 x 15 cm Κουτί 1
PCO2520OSX Πλέγμα πολυεστέρα με ποδιά, με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου, 25 x 20 cm Κουτί 1

Συνθετικό (PCO) παραστομιακό πλέγμα Parietex™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το συνθετικό (PCO) παραστομιακό πλέγμα Parietex™ είναι μονόκλωνο πλέγμα ειδικά σχεδιασμένο για την αποκατάσταση παραστομιακής κήλης. Ενώ τα συμβατικά πλέγματα ενέχουν κίνδυνο είσφρησης στο έντερο, το συνθετικό πλέγμα Parietex™ φέρει προστατευτική επίστρωση με μεμβράνη κολλαγόνου για την πρόληψη των ιστικών συμφύσεων. Η μοναδική του σχεδίαση εξασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση του πλέγματος για την αποκατάσταση παραστομιακής κήλης.

Όλα τα προϊόντα Parietex™ κατασκευάζονται από μακροπορώδες πολυεστερικό υλικό με ιδιότητες που προάγουν την υγιή ιστική ενσωμάτωση και την ενδοτικότητα του πλέγματος, μειώνοντας παράλληλα τον εγκλεισμό.([FOOTNOTE=William S. Cobb, MD; Kent W. Kercher, MD; and B. Todd Heniford, MD. «The Argument for Lightweight Polypropylene Mesh in Hernia Repair.» Surgical Innovation, Vol 12, No 1 (Μάρτιος), 2005: pp 63-69.],[ANCHOR=],[LINK=])

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
PCOPM15H35 Μονόκλωνος πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου για άμεσες στομίες, 15 cm/35 mm Κουτί 1
PCOPM15H50 Μονόκλωνος πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου για άμεσες στομίες, 15 cm/50 mm Κουτί 1

Συνθετικό πλέγμα διαφραγματοκήλης (PCO 2H) Parietex™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το συνθετικό (PCO) πλέγμα διαφραγματοκήλης Parietex™ κάνει πραγματικότητα τη χειρουργική θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (GERD) και της διαφραγματοκήλης. Ενώ τα συμβατικά πλέγματα ενέχουν πιθανό κίνδυνο είσφρησης στον οισοφάγο, το συνθετικό πλέγμα Parietex™ φέρει προστατευτική επίστρωση με μεμβράνη κολλαγόνου στη μία πλευρά για την ελαχιστοποίηση των ιστικών συμφύσεων. Η μοναδική του σχεδίαση εξασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση του πλέγματος για την αποκατάσταση διαφραγματοκήλης.

Όλα τα προϊόντα Parietex™ κατασκευάζονται από μακροπορώδες πολυεστερικό υλικό με ιδιότητες που προάγουν την υγιή ενσωμάτωση στον ιστό και την ενδοτικότητα του πλέγματος, μειώνοντας παράλληλα τον εγκλεισμό.39

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
PCO2H1 Πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου, Σε σχήμα καρδιάς για διαφραγματοκήλη, 8 x 8 cm (3,1" x 3,1") Κουτί 1
PCO2H3 Πολυεστέρας με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου, Σε σχήμα πετάλου για διαφραγματοκήλη, 9 x 8 cm (3,6" x 3,1") Κουτί 1

Υδρόφιλο ανατομικό πλέγμα Parietex™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το πλέγμα Parietex™ είναι ειδικά σχεδιασμένο πλέγμα για λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης. Συνδυάζει ύφανση Parietex™ 2D και ύφανση Parietex™ 3D.

Το πλέγμα ύφανσης 2D έχει ελαφριά και μακροπορώδη σχεδίαση και είναι ανελαστικό, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικό για λαπαροσκοπικές εφαρμογές χάρη στις μοναδικές ιδιότητές του ως προς τον χειρισμό.

Το πλέγμα ύφανσης 3D έχει επίσης ελαφριά και μακροπορώδη σχεδίαση, αλλά παρέχει ενδοτικότητα και απαλότητα. Η απαλότητα εξασφαλίζει την ομαλή τοποθέτηση πάνω από ευαίσθητες νευρικές και αγγειακές δομές στη βουβωνική χώρα.

Όλα τα προϊόντα Parietex™ κατασκευάζονται από μακροπορώδες πολυεστερικό υλικό με ιδιότητες που προάγουν την υγιή ενσωμάτωση στον ιστό και την ενδοτικότητα του πλέγματος, μειώνοντας παράλληλα τον εγκλεισμό.39

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
TECT1510ADP2L Υδρόφιλο ανατομικό πλέγμα αριστερής πλευράς Parietex™ από πολυεστέρα, 15 x 10 cm Κουτί 1
TECT1612AL Υδρόφιλο ανατομικό πλέγμα αριστερής πλευράς Parietex™ από πολυεστέρα, 16 x 12 cm Κουτί 1
TECT1510ADP2R Υδρόφιλο ανατομικό πλέγμα δεξιάς πλευράς Parietex™ από πολυεστέρα, 15 x 10 cm Κουτί 1
TECT1510AL Υδρόφιλο ανατομικό πλέγμα Parietex™ αριστερής πλευράς από πολυεστέρα, 15 x 10 cm Κουτί 1
TECT1510AR Υδρόφιλο ανατομικό πλέγμα Parietex™ δεξιάς πλευράς από πολυεστέρα, 15 x 10 cm Κουτί 1
TECT1510ADPL Πλέγμα αριστερής ανατομίας με ράμμα (6" x 4") Κουτί 1
TECT1510ADPR Πλέγμα δεξιάς ανατομίας με ράμμα (6" x 4") Κουτί 1
TECT1612AR Υδρόφιλο ανατομικό πλέγμα δεξιάς πλευράς Parietex™ από πολυεστέρα, 16 x 12 cm Κουτί 1

Επίπεδο πλέγμα Parietex™

Λεπτομέριες προϊόντος

Το επίπεδο πλέγμα διατίθεται σε σχέδιο ύφανσης 2D (TEC) και 3D (TET).

Το πλέγμα ύφανσης 2D έχει ελαφριά και μακροπορώδη σχεδίαση και είναι ανελαστικό, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικό για λαπαροσκοπικές εφαρμογές χάρη στις μοναδικές ιδιότητές του ως προς τον χειρισμό.

Το πλέγμα ύφανσης 3D έχει επίσης ελαφριά και μακροπορώδη σχεδίαση, αλλά παρέχει απαλότητα. Αυτή η ύφανση 3D επιτυγχάνει ενδοτικότητα και ισομετρική μετακίνηση μαζί με τον ασθενή. Η μακροπορώδης φύση του εξασφαλίζει τη βέλτιστη κυτταρική ανάπτυξη.

Όλα τα προϊόντα Parietex™ κατασκευάζονται από μακροπορώδες πολυεστερικό υλικό με ιδιότητες που προάγουν την υγιή ενσωμάτωση στον ιστό και την ενδοτικότητα του πλέγματος, μειώνοντας παράλληλα τον εγκλεισμό.39

Δείτε Πληροφορίες Παραγγελίας

Πληροφορίες παραγγελίας
Κωδικός παραγγελίας Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
TEC1309 Δισδιάστατο υδρόφιλο πλέγμα Parietex™ από πολυεστέρα, 13 x 9 cm Κουτί 1
TEC1510 Δισδιάστατο υδρόφιλο πλέγμα Parietex™ από πολυεστέρα, 15 x 10 cm Κουτί 1
TEC1515 Δισδιάστατο υδρόφιλο πλέγμα Parietex™ από πολυεστέρα, 15 x 15 cm Κουτί 1
TEC2020 Τυπικό τετράγωνο πλέγμα από πολυεστέρα 20 x 20 cm (8" x 8") Κουτί 1
TEC3030 Τυπικό τετράγωνο πλέγμα από πολυεστέρα 30 x 30 cm (12" x 12") Κουτί 1
TECR1510 Δισδιάστατο υδρόφιλο πλέγμα Parietex™ από πολυεστέρα, 15 x 10 cm Κουτί 1
TECR1515 Δισδιάστατο υδρόφιλο πλέγμα Parietex™ από πολυεστέρα, 15 x 15 cm Κουτί 1
TET1309 Τρισδιάστατο πλεκτό πλέγμα με ύφανση κηρήθρας σε ορθογώνιο σχήμα (5,2" x 3,6") Κουτί 1
TET1309D Τρισδιάστατο πλεκτό πλέγμα με ύφανση κηρήθρας σε σχήμα D με σχισμή (5,2" x 3,6") Κουτί 1
TET1515 Χωρίς φραγμό υδρογέλης. (χρησιμοποιείται ως υπόθεμα, επίθεμα και ένθεμα για κοιλιοκήλη) Κουτί 1
TET2020 Χωρίς φραγμό υδρογέλης. (χρησιμοποιείται ως υπόθεμα, επίθεμα και ένθεμα για κοιλιοκήλη) Κουτί 1
TET3030 Χωρίς φραγμό υδρογέλης. (χρησιμοποιείται ως υπόθεμα, επίθεμα και ένθεμα για κοιλιοκήλη) Κουτί 1
TET5050 Τυπικό τρισδιάστατο Parietex™ PY, 50 x 50 cm Κουτί 1
TET1510 Τρισδιάστατο πλεκτό πλέγμα (6" x 4") Κουτί 1

ProGrip™ Αυτοκαθηλούμενο Πλέγμα Πολυεστέρα για Προφυλακτική Ενίσχυση της Γραμμής Συρραφής

Λεπτομέριες προϊόντος

Πλέγμα και καθήλωση σε μια συσκευή, για χρήση στην πρόληψη της μετεγχειρητικής Κήλης.

Επισκόπηση

Καινοτομία με νόημα

Η καινοτομία συναντά τις υψηλές επιδόσεις σε αυτήν την ολοκληρωμένη σειρά συνθετικών πλεγμάτων για χειρουργικές επεμβάσεις κήλης. Παρέχοντας μεγάλη ευελιξία ως προς την προτιμώμενη τεχνική για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις αποκατάστασης βουβωνοκήλης, κοιλιοκήλης και ομφαλοκήλης, το χαρτοφυλάκιο των πλεγμάτων μας συνδυάζει ανώτερη κλινική απόδοση και θετικές εκβάσεις για τους ασθενείς. Το βάθος και η ποικιλομορφία της σχεδίασης επιτρέπει στους χειρουργούς να υιοθετούν μια ασθενοκεντρική προσέγγιση στην αποκατάσταση της κήλης, απολαμβάνοντας παράλληλα την προηγμένη αξία μιας τυποποιημένης σειράς προϊόντων.

  • †. Σύμφωνα με προκλινικές μελέτες σε ζώα ή/και μελέτες συγκριτικής αξιολόγησης.