Ολοκληρωμένες λύσεις φροντίδας κήλης για επιτυχή αποτελέσματα

Προσφέρουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων αποκατάστασης κήλης με επιλογές που περιλαμβάνουν πλέγματα, μέσα καθήλωσης, εργαλεία ανατομής και βιολογικά υλικά. Μπορείτε να δημιουργήσετε τον πλήρη συνδυασμό προϊόντων που χρειάζεστε για την κάλυψη των επεμβατικών και οικονομικών σας αναγκών.

Βλέπεις τη διαφορά

Τι επιδιώκουμε να πετύχουμε

Στόχος κάθε σχεδίασης δομών σύγχρονης ύφανσης είναι η μείωση της φλεγμονής και της ίνωσης, ώστε να ενισχυθεί η ενσωμάτωση στους τοπικούς ιστούς με την ελάχιστη δυνατή ενόχληση2

Η ιστική ενσωμάτωση είναι βασικός στόχος και εξαρτάται από το υλικό, την πυκνότητα, την τρισδιάστατη δομή, τον τύπο του νήματος, το μέγεθος των πόρων, την ενδοτικότητα και το ηλεκτρικό φορτίο.1

Το σωστό πλέγμα

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει κατανοητό το πλήρες εύρος φυσικομηχανικών ιδιοτήτων του υλικού ενός πλέγματος, ιδίως στον βαθμό που οι ιδιότητες αυτές επηρεάζουν την απόκριση του οργανισμού στο εμφυτευμένο υλικό. 1,3

Ανακαλύψτε τώρα τις βασικές παραμέτρους που καθοδηγούν την απόδοση του πλέγματος.

Δείτε την παρουσίαση

Το σωστό πλέγμα για τον σωστό ασθενή

Πάνω από 20 χρόνια κλινικής επιτυχίας

Τα πλέγματά μας ενσωματώνουν τα οφέλη αυτών των ουσιωδών ιδιοτήτων.

 • 1. Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. T2306CR062a/TEX044d για την αξιολόγηση του χαρακτηρισμού της ύφανσης 3DS/3DV. Απρίλιος 2015.

 • 2. Deeken CR, Abdo MS, Frisella MM, Matthews BD. Physicomechanical evaluation of polypropylene, polyester, and polytetrafluoroethylene meshes for inguinal hernia repair. J Am Coll Surg. 2011;212(1):68-79.

 • 3. Lake S, Ray S, Zihni AM, Thompson DM Jr, Gluckstein J, Deeken CR. Pore size and pore shape — but not mesh density — alter the mechanical strength of tissue ingrowth and host tissue response to synthetic mesh materials in a porcine model of ventral hernia repair. J Mech Behav Biomed Mater. 2015;42:186-197.

 • 4. Με βάση τις οδηγίες χρήσης του μονόκλωνου πλέγματος Versatex™.

 • 5. Wehye D, Cobb W, Lecuivre J, et al. Large pore size and controlled mesh elongation are relevant predictors for mesh integration quality and low shrinkage -Systematic analysis of key parameters of meshes in a novel minipig hernia model*. Int J Surg. 2015;22:46-53.

 • 6. Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. T2306CR022a για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της τοπικής ανεκτικότητας. Οκτώβριος 2014.

 • 7. Based on internal test report #T2306CR042b assessing physical and mechanical properties of Versatex™ vs. current meshes on the market. Απρίλιος 2015.

 • 8. Weyhe D, Schmitz I, Bellyaev O, et al. Experimental comparison of monofile light and heavy polypropylene meshes: less weight does not mean less biological response. World J Surg. 2006;30(8):1586-91.

 • 9. Klosterhalfen B, Klinge U. Retrieval study at 623 human mesh explants made of polypropylene–impact of mesh class and indication for mesh removal on tissue reaction. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2013;101(8):1393-9.

 • 10. Hollinsky C, Kolbe T, Walter I, et al. Comparison of a new self-gripping mesh with other fixation methods for laparoscopic hernia repair in a rat model. J Am Coll Surg. 2009;208(6):1107– 1114. Η μελέτη αυτή διεξήχθη με το πλέγμα Parietene ProGrip™.

 • 11. Weyhe D, Cobb W, Lecuivre J, et al. Large pore size and controlled mesh elongation are relevant predictors for mesh integration quality and low shrinkage: systematic analysis of key parameters of meshes in a novel minipig hernia model. Int J Surg. 2015;22:46-53.

 • 12. Ventral Hernia Working Group, Breuing K, Butler CE, Ferzoco S, et al. Incisional ventral hernias: Review of the literature and recommendations regarding the grading and technique of repair. Surgery. 2010;148(3):544-558.

 • 13. Σύμφωνα με την έκθεση εσωτερικών δοκιμών υπ' αριθ. TEX014f για τον φυσικό και μηχανικό χαρακτηρισμό της ύφανσης του αυτοσυγκρατούμενου πλέγματος ProGrip™ με άγκιστρα του 2015.

 • 14. Agarwal BB, Agarwal KA, Mahajan KC. Prospective double-blind randomized controlled study comparing heavy and lightweight polypropylene mesh in totally extraperitoneal repair of inguinal hernia: early results. Surg Endosc. 2009;23(2):242-7.

 • 15. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του μονόκλωνου πλέγματος Versatex™ από χειρουργούς για την επικύρωση της σχεδίασης. Εσωτερική έκθεση υπ' αριθ. T2306CR053b. Μάρτιος 2015.

 • 16. Kapischke M, Schulze H, Caliebe A. Self-fixating mesh for the Lichtenstein procedure: a prestudy. Langenbecks Arch Surg. 2010;395(4):317-322. Η μελέτη αυτή διεξήχθη με το πλέγμα Parietene ProGrip™.

 • 17. Chastan P. Tension free open inguinal hernia repair using an innovative self-gripping semi-resorbable mesh. Hernia (2009) 13:137–142 DOI 10.1007/s10029-008-0451-4 J Minim Access Surg. 2006;2(3):139-143. Η μελέτη αυτή διεξήχθη με το πλέγμα Parietene ProGrip™.