WAT BETEKENT CCHD:

Aangeboren hartafwijkingen (CCHD) zijn één of meerdere ernstige defecten aan het hart van de pasgeborene. Deze defecten kunnen ontstaan tijdens de embryonale ontwikkeling van het hart. De defecten zorgen ervoor dat het hart verhinderd wordt om het nodige bloed naar de organen rond te pompen en als organen niet het nodige bloed krijgen, kunnen ze beschadigd raken. Om dit te voorkomen zal de pasgeborene een ingreep moeten ondergaan. Deze ingrepen kunnen bestaan uit moderne chirurgische ingrepen of katheterinterventies en ze leiden in de meeste gevallen van CCHD tot uitstekende resultaten. Belangrijk is wel om CCHD vroeg op te sporen en daarvoor is tijdige detectie essentieel.3

WELKE SYMPTOMEN BRENGEN KRITISCHE AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN MET ZICH MEE:

Baby’s met CCHD kunnen tijdens hun eerste levensuren normaal ogen, maar na enkele uren of dagen kunnen volgende symptomen opduiken:

 • Hartruis
 • Tachypneu of snelle ademhaling
 • Hypotensie of lage bloeddruk
 • Hypoxemie of een verlaagd zuurstofgehalte in het bloed
 • Cyanose of blauw kleuren van de huid

VROEGTIJDIG OPSPOREN VAN CCHD

Bestaande screeningsstrategieën voor pasgeborenen, waaronder prenatale echografie en postnataal onderzoek, detecteren CCHD vroegtijdig, maar toch zijn er nog steeds baby’s waarbij CCHD niet gediagnosticeerd wordt.1,2,3 Deze baby’s lopen gevaar om ernstige complicaties op te lopen.4,5,6 Om deze kindjes vroegtijdig te kunnen opsporen en behandelen kan pulsoximetrie helpen.7-13 Door middel van pulsoximetrie kan de arts, verpleegkundige of zorgkundige nagaan hoe het staat met het zuurstofgehalte in het bloed van de pasgeborene. 

WAT MAAKT NEDERLAND UNIEK 

In Nederland is de perinatale zorg voor laagrisico zuigelingen uniek ivm andere landen binnen Europa. Verloskundigen begeleiden 33% van alle bevallingen, hetzij thuis, in een geboortekliniek of in ziekenhuizen. Bij een thuisbevalling blijft de verloskundige ongeveer 3 uur na de geboorte, om terug te keren voor een follow-up bezoek op de tweede of derde dag. Na een ongecompliceerde geboorte in het ziekenhuis, kunnen moeder en kind naar huis binnen een paar uur. De baby wordt thuis gecontroleerd door de verloskundige, 1 of 2 dagen later.14

HOE KAN JE DE SATURATIE METEN MET EEN PULSOXIMETER?

De verpleegkundige of verloskundige heeft hiervoor een kleine, draagbare pulsoximeter en enkele Nellcor™ kleefsensoren nodig. De meting is uiterst eenvoudig, bijzonder snel en geheel pijnloos.7,8,9

             

De verpleegkundige of verloskundige plaatst een Medtronic Nellcor™ "MAX-N-I" sensor ter hoogte van de rechterhand en voet van de pasgeborene en verbindt elke sensor individueel en om de beurt met de Nellcor™ "PM10N" draagbare pulsoximeter. Op het scherm van de Nellcor™ "PM10N" draagbare pulsoximeter kunt u de zuurstofsaturatie of SP02 aflezen. Door de twee waarden te vergelijken volgens het Nederlands screeningsprotocol,15 identificeert u onmiddellijk de baby’tjes die een verdere opvolging nodig hebben.

Onderstaand vindt u het protocol, aangepast aan de Nederlandse situatie waarin thuisbevallingen en vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis de norm zijn.15

NELLCOR™ CCHD SCREENING APP:

GEMAKKELIJK, SLIM en EDUCATIEF

Download de Applicatie App Store
Download de Applicatie Google Play

WAT HOUDT DE NELLCOR™ CCHD SCREENING APP IN

Deze geweldige screening-APP combineert EDUCATIEVE inhoud met GEAUTOMATISEERDE PATIENTSCREENING MET EEN DRUK OP DE KNOP. Dit betekent dat de APP je niet alleen helpt bij het screenen; het geeft je ook alle nodige informatie om de screening snel en gemakkellijk uit te voeren.

De infomatie in de APP omvat: Het screeningsprotocol specifiek voor Nederland, informatie over het correct plaatsen van onze sensoren en brochures met de verschillende Medtronic Nellcor™ sensoren en monitoren waar u uit kan kiezen.

MEDTRONIC PM&RI
UW MEDTECH-PARTNER
VOOR ACUTE EN
INTENSIEVE ZORGEN

PATIËNTVEILIGHEID IN ONZE HANDEN

Ondek hoe wij u kunnen ondersteunen bij het optimaliseren van patiëntenzorg.

Medtronic Patient Monitoring & Respiratory Interventions EMEA

 • 1. Peterson C, Ailes E, Riehle-Colarusso T, Oster ME, Olney RS, Cassell CH, Fixler DE, Carmichael SL, Shaw GM, Gilboa SM. Late detection of critical congenital heart disease among US infants: estimation of the potential impact of proposed universal screening using pulse oximetry. JAMA Pediatrics. 2014 Apr 1;168(4):361-70.

 • 2. Wren C, Reinhardt Z, Khawaja K. Twenty-year trends in diagnosis of life-threatening neonatal cardiovascular malformations. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008;93:F33–F35

 • 3. Chang RK, Gurvitz M, Rodriguez S. Missed diagnosis of critical congenital heart disease. Archives of pediatrics & adolescent medicine. 2008 Oct 6;162(10):969-74.

 • 4. Mahle WT, Newburger JW, Matherne GP, et al. Role of Pulse Oximetry in Examining Newborns for Congenital Heart Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association and American Academy of Pediatrics. Circulation. 2009; 120(5), 447–458.

 • 5. Dawson AL, Cassell CH, Riehle-Colarusso T, et al. Factors Associated With Late Detection of Critical Congenital Heart Disease in Newborns. Pediatrics. 2013; 132(3), e604–e611.

 • 6. Engel MS, Kochilas LK. Pulse oximetry screening: a review of diagnosing congenital heart disease in newborns. Med Devices. 2016; 9:199-203.

 • 7. Narayen, IC, Blom, NA, Ewer, AK, et al. Aspects of pulse oximetry screening for critical congenital heart defects: when, how and why. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2016; 101: F162–F167.

 • 8. Ewer AK. Pulse oximetry screening for critical congenital heart defects. Should it be routine? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014; 99: F93–F95

 • 9. Ewer AK, Furmston AT, Middleton LJ et al. Pulse oximetry as a screening test for congenital heart defects in newborn infants: a test accuracy study with evaluation of acceptability and cost-effectiveness. Health Technol Assess. 2012; 16: 1–184

 • 10. Armsbaugh S, Scott SD, Foss K. Pulse oximetry screening for critical congenital heart disease: Bringing evidence in to practice. J Pediatr Nurs. 2015; 30(4):591-7

 • 11. Ewer AK, Middleton LJ, Furmston AT, et al. Pulse oximetry screening for congenital heart defects in newborn infants (PulseOx): a test accuracy study. Lancet. 2011; 378: 785–794

 • 12. Zhao QM, Ma XJ, Ge XL, et al. Pulse oximetry with clinical assessment to screen for congenital heart disease in neonates in China: a prospective study. Lancet. 2014; 384: 747–754

 • 13. Thangaratinam S, Brown K, Zamora J, et al. Pulse oximetry screening for critical congenital heart defects in asymptomatic newborn babies: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2012; 379: 2459–2464

 • 14. Narayen I, Blom N, Verhart M, et al. Adapted protocol for pulse oximetry screening for congenital heart defects in a country with homebirths. Eur J Pediatr 2015 Jan;174(1):129-32

 • 15. Narayen I, Blom N, van Geloven N, et al. Accuracy of Pulse Oximetry Screening for Critical Congenital Heart Defects after Home Birth and Early Postnatal Discharge. J Pediatr. 2018 Jun; 197:29-35