placeNorge (Norway)

Forekomst, risikoer og kostnader

Portbrokk er en spesifikk komplikasjon ved laparoskopisk kirurgi som ofte blir undervurdert.2

Det har vist seg at opptil 5,2 % av pasientene som gjennomgår laparoskopisk kirurgi vil oppleve portbrokk.4

En klinisk pasientstudie viste at disse forekomstene kan være så høye som 25,9 % tre år etter prosedyren.5

Portbrokk er kostbart

For eksempel er det bare i USA:

~64000 prosedyrer hvert år for å reparere portbrokk,6 noe som koster…

~USD 7000 per ytterligere inngrep for å håndtere brokken.7 Det kan øke belastningen med opptil…

~USD 446 mill. for det amerikanske helsevesenet8

En økende komplikasjon, men kan forebygges

Minimalt invasiv kirurgi (MIK) ved å bruke laparoskopiske eller kateterbaserte teknikker har blitt et stadig vanligere alternativ til tradisjonell åpen kirurgi.9,10

Med et økende antall MIK-prosedyrer forventes forekomsten av portbrokk bare å øke11

Anbefalingen er å lukke alle defekter som er større enn 10 mm.12

Risikofaktorer for portbrokk inkluderer:4

 • Inkonsekvente lukkinger
 • Større trokarer (10 mm og over)
 • Lange prosedyrer
 • Trokarplassering
 • Alder
 • Høy KMI

Redusere risikoene

Alle fasciedefekter over 10 mm skal lukkes for å forebygge portbrokk4

5 mm fasciefeste på hver side av trokaren har vist seg å redusere den potensielle risikoen for brokk3

Det er viktig å være spesielt oppmerksom på teknikker for fascielukking (håndsuturering, suturførere og sårlukkingsenheter), da resultatene kan være inkonsekvente13,14

VÅR LØSNING PÅ UTFORDRINGER VED LUKKING PORTHULL

Konsekvent 5 mm feste

Ved sårlukking i buken har små 5 mm fester vist seg å redusere sårbrokk.13–16,†

VersaOne™-fascielukkesystem er et alt-i-ett3-system utviklet for konsekvent lukking porthull. Det gjør at kirurgen kan lukke fascien 5 mm på hver side av trokarsåret.11

VersaOne™-fascielukkesystem opprettholder pneumoperitoneum i bukhulen ved å eliminere behovet for å fjerne en trokar før lukkingen begynner, noe som gir:

 • Økt prosedyreeffektivitet3,†
 • Lettanvendelighet3
 • † Sammenlignet med konkurrerende lukkeenhet, suturførere og håndsuturer.

 • 1. Mikhail, Emad & Hart, Stuart. (2014). Laparoscopic port closure. Surgical technology international. 24. 27–33. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

 • 2. Mohan Venkatesh Pulle*, Rahul Siddhartha, Ashish Dey, Tarun Mittal, Vinod K. Malik, Port site hernia in laparoscopic surgery: Mechanism, prevention and management

 • 3. Basert på intern valideringsrapport nr. RE00098009 rev A, DoubleTime VersaOne™-fascielukkesystem Miami lab VOC-rapport: 13 av 16 kirurger som ble spurt var enige. 28. mars 2017.

 • 4. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

 • 5. Comajuncosas J, Hermoso J, Gris P, et al. Risk factors for umbilical trocar site incisional hernia in laparoscopic cholecystectomy: a prospective 3-year follow-up study. Am J Surg.2014;207(1):1–6.

 • 6. Basert på nasjonalt gjennomsnitt i Medicare for 2017; $6970 godtgjørelse for poliklinisk pasient; laparoskopi, kirurgi, reparasjon, sårbrokk (inkludert nettinginnsetting, der dette ble utført).

 • 7. Basert på data internt i USA, brokkprosedyre etter markedsmodell. 2017.

 • 8. Basert på en beregning på USD 446 millioner for antall prosedyrer (64 000) multiplisert med kostnaden for hvert ytterligere inngrep (USD 6970).

 • 9. Fullum TM, Lapado JA, Borah BJ. Gunnarsson CL. Comparison of the clinical and economic outcomes between open and minimally invasive appendectomy and colectomy: evidence from a large commercial payer database. Surg Endosc. 2010;28:845–853

 • 10. Fitch, K & Engel, T & Bochner, A. (2015). Cost Differences Between Open and Minimally Invasive Surgery. Managed care (Langhorne, Pa.). 24. 40–48

 • 11. Nadler RB, McDougall E, Bullock AD, Ludwig MA, Brunt LM. Fascial closure of laparoscopic port sites: a new technique. Urology. 1995;45(6):1046–1048.

 • 12. Shaher, Z, Port closure techniques Surgical Endoscopy [Surg Endosc] 2007 Aug; Vol. 21 (8), pp. 1264–74

 • 13. Basert på intern rapport nr. RE00079705, Fascial closure system bite size verification. 5. nov. 2014.

 • 14. Eid GM, Collins J. Application of a trocar wound closure system designed for laparoscopic procedures in morbidly obese patients. Obes Surg. 2005;15(6):871–873.

 • 15. Muysoms FE, Antoniou SA, Bury K, et al. European Hernia Society guidelines on the closure of abdominal wall incisions. Hernia. 2015;19:1–24.

 • 16. Harris HW, Hope WH, Adrales G, et al. Contemporary concepts in hernia prevention: Selected proceedings from the 2017 International Symposium on Prevention of Incisional Hernias. Surgery. 2018;164(2):319–326.

 • 17. Deerenberg EB, Harlaar JJ, Kleinrensink GJ, et al. Small bites versus large bites for closure of abdominal midline incisions (STITCH): a double-blind, multicentre, randomised controlled trial; Lancet. 2015; 386:1254–1260.

 • 18. Millbourn D, Cengiz Y, Israelsson LA. Effect of stitch length on wound complications after closure of midline incisions: a randomized controlled trial. Arch Surg. 2009;14 (11):1056–1059.

 • 19. Sharma MS, Kumar S, Agarwal N. Trocar site hernia- a case series. Indian J Surg. 2012;74(2):189–190. doi:10.1007/s12262-011-0249-y

 • 20. Ceydeli, A, Rucinski, J, Wise, L. Finding the Best Abdominal Closure: An Evidence-based Review of the Literature. Curr Surgery 2005;(62):220-5

 • 21. Scozzari G, Zanini M, Cravero F, Passera R, Rebecchi F, Morino M. High incidence of trocar site hernia after laparoscopic or robotic Roux-en-Y gastric bypass. Surgical Endoscopy. 2014;28(10):2890-2898